Поправяме грешки в данъчната декларация

Най-лесно данъчната декларация може да се подаде онлайн.

Може да подадем коригиращ формуляр

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от гражданите и търговските дружества, припомниха от Националната агенция за приходи. Хората и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци за доходите и печалбите от предходната.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към държавния бюджет, може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg, или на телефона на НАП - 0700 18700. Обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор.

Коментари

Задължително поле