Поредно училище откри нов компютърен кабинет с дарени конфигурации от Стопанска академия

СУ „Христо Ботев” в гр. Славяново, община Плевен е поредното училище, което откри нов компютърен кабинет, оборудван с дарение от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В продължение на дарителската традиция, академичното ръководство взе решение да бъдат подпомагани учебни заведения и институции, като им се предоставя безвъзмездно офис техника, която е запазена, но вече е морално остаряла за обучение на студентите. Компютърните конфигурации, обаче са подходящи за учебния процес в средните училища и за ползване от административни служители.

Свищовската академия дари на училището в Славяново 15 употребявани компютри, монитори и клавиатури, които са подходящи за обучение на ученици, за работа с електронни таблици, текстообработка, презентации и Интернет. Новооткритият кабинет ще се използва за обучение на учениците от начален курс при провеждане на часовете по Компютърно моделиране. В рамките на националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”, е изградена безжична WiFi мрежа в цялото училище. „Благодарение на ползотворното ни партньорство със СА „Д. А. Ценов”, което вече неколкократно даде поле за изява на по-големите ни възпитаници, сега вече и малчуганите ще откриват пред себе си нови хоризонти”, подчертаха учители от началния курс в СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново.

С дарени от Стопанска академия компютърни конфигурации през есента на 2018 г. в свищовската ПДТГ „Димитър Хадживасилев” бе оборудван нов компютърен кабинет за учебна практика. След получени писма от ръководители на институции, в които техниката е остаряла или недостатъчна, сред подпомогнатите през последните години с дарения на компютърни конфигурации са община Свищов, Дирекция „Социално подпомагане”, ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”, Туристическо дружество „Ал. Константинов”, детски градини и организации на хора с увреждания в Свищов, военното формирование в гр. Белене.

Коментари

Задължително поле