Поскъпват съдебни такси, реши парламентът

Парите за физически и юридически лица се повишават в пъти

Между двете гледания на нормативния акт се очакват корекции

Неколкократно поскъпват различни административни съдебни такси – това решиха депутатите, като одобриха на първо четене промените в Административнопроцесуалния кодекс. Нормативният акт бе подкрепен от 118 народни представители. “Против” се обяви един, а 40 се въздържаха.

Според корекциите таксата, която предварително трябва да бъде внесена, ако жалбоподателят е гражданин или едноличен търговец, става 90 лева. Ако жалбата идва от организация или държавен орган, сумата набъбва на 450 лв.

Законопроектът въведе и пропорционална такса от 1% от материалния интерес при касационно обжалване и при производства за отмяна. Така максималната сума, която ще се плаща за дела с интерес до 10 млн. лв. става 3 400 лв., а ако интересът надхвърля 10 млн. лв., таксата е 9 хиляди лева.

Сегашната такса от 25 лева не отговаряла на икономическата ситуация в страната, аргументираха се вносителите от ГЕРБ.

Друга важна промяна, която се въвежда с промените на АПК е принципът на мълчаливото съгласие. Така новите текстове премахват част от бюрократичните спънки и ако в регламентиран срок дадена фирма няма отговор от чиновник, то ще се приема, че поставеното питане е с положително становище от въпросното ведомство. Според народните представители от ГЕРБ това ще облекчи значително бизнеса у нас.

Отделно корекциите в кодекса ще предвиждат и глоби на държавни служители, които не приключват работата си в срок. Санкциите за доказана вина на чиновник варира от 150 до 1500 лева.

Място в корекциите намира и придвижването към електронно правосъдие. Записано е, че призовките вече ще може да се изпращат по електронната поща. Според експертите новата система на призоваване ще направи доказването на призоваването по-безспорно.

От БСП обявиха, че ще внесат много корекции между двете четения на измененията. Основното недоволство на левицата бе предизвикано от повишаването на съдебните такси. Друг спорен момент според социалистите е мълчаливото съгласие, което щяло да доведе до обърквания, защото практиката не е позната в нашата администрация.

 

Засягали пряко работата на антимонополния орган

КЗК се самосезира заради промените в АПК

От комисията дадоха редица примери

06-3Докато депутатите дебатираха се разбра, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се е самосезирала във връзка с предложените промени по АПК. Според становището на антимонополния орган внесеният законопроект въвежда много важни корекции, свързани с електронното правосъдие, държавните такси при обжалване на административни актове, промяна на родовата подсъдност по редица специални закони, включително Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки.

От КЗК уточняват, че корекциите засягат пряко нейната дейност, припомня Investor.bg. Като пример е дадена промяната на родовата подсъдност на решенията и определенията на комисията – предвижда се те да подлежат на обжалване на първа инстанция пред Административен съд София (АСС), а при касационно обжалване – пред Върховния административен съд. Предвижда се още решенията на комисията по ЗОП да подлежат на касационно обжалване пред тричленен състав на АССГ.

 

Депутатът от БСП Филип Попов:

Лишават гражданите от достъп до правосъдие

Имало подобен закон в предишното НС

06-2“Труд” потърси за коментар на корекциите депутатът от БСП и член на правната комисия в НС Филип Попов. Ето какво каза той:

“Имаше подобен законопроект в предишния парламент, който бе внесен от Реформаторския блок, но бе оттеглен. На практика бе одобрено мълчаливото съгласие, което заменя сега съществуващия мълчалив отказ. Прие се административният договор, което абсурд, макар че в някои държави съществува. Защото по своята същност административен означава “властнически”. Не може да има властнически договор между две или повече страни, за да се прекрати дадена правна връзка между тях. Увеличават се и таксите за административното производство. Това сериозно ще затрудни достъпа до административно правосъдие. Да, следва да има увеличение, защото сега таксата е много ниска, но е необходим и баланс. Но цените, които са предложени на практика лишават гражданите от достъп до административно правосъдие. Относно електронните призовки – това е добра идея, но самата система още не е изградена. Всичко е в бъдеще време.

Коментари

Задължително поле