По-малки такси за преводи в евро

Таксите за презгранични плащания в евро в рамките на ЕС ще трябва да бъдат изравнени с таксите за банков превод на същата сума в лева в рамките на страната. Това гласят изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи, които бяха приети от Министерски съвет. Промените се правят, за да изпълним новите регламенти на ЕС. Новите правила, свързани с таксите за презгранични банкови преводи в евро, трябва да влязат в сила във всички страни от ЕС не по-късно от 15 декември.

С промените в закона се въвежда забрана фирма, която няма лиценз за предоставяне на платежни услуги или издаване на електронни пари, да използва в своето наименование или в рекламата си думи, означаващи извършване на такава дейност. Наред с това се увеличават глобите за нарушения на закона, както и информацията, която ще трябва да се дава на БНБ.

Коментари

Задължително поле