По-ниски такси за парични преводи зад граница

Нина Стоянова

Ясни правила за превалутиране

Таксите за парични преводи към страните от ЕС ще бъдат намалени. Важна промяна, която се очаква да окаже влияние върху пазара на платежните услуги, е приетият Регламент 2019/518 на Европейския парламент за презграничните плащания. Това заяви подуправителя на БНБ и ръководител на управление „Банково“ Нина Стоянова на конференцията „Бъдещето на парите“. С регламента се въвежда изискването банките извън еврозоната да прилагат еднакви такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания на същата стойност във валутата на съответната страна. Досега такова изискване имаше само за равни такси при националните и презграничните плащания в евро. Банките трябва да прилагат изискването за равни такси от 15 декември 2019 г. В новия регламент има и изисквания за по-голяма прозрачност на таксите за превалутиране при картовите плащания, когато клиентът е изправен пред избор между алтернативни възможности за превалутиране. За целта в процес на разработване са промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, каза Нина Стоянова.

Коментари

Задължително поле