По 3017 лв. на човек са спестени за втора пенсия

Доброволни вноски за старини правят над 625 хил. души

Средно по 3017 лв. на човек са спестени за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове, сочат данните на Комисията за финансов надзор към края на септември. Средствата, натрупани в индивидуалните партиди на всеки осигурен се движат в широки граници и зависят от осигурителния му доход и трудовия стаж.

Хората, които сега излизат на трудовия пазар и започват първата си работа, имат по-малко натрупани средства за пенсия. Младежите на възраст 15-19 години имат в универсален пенсионен фонд средно по 127,64 лв., сочат данните на КФН.

Хората на възраст 55-59 години, които само след няколко години ще излязат в пенсия, имат натрупани по личните си сметки във фондовете по 3760,77 лв. Сумата е твърде малка за да осигури сериозни допълнителни средства към държавната пенсия. Затова много хора правят и доброволни вноски за старини. В доброволен пенсионен фонд се осигуряват над 625 хил. души като на месец внасят средно по 102 лв. за старини, сочат данните на КФН. От хората, които се осигуряват доброволно, най-голям е броят на тези на възраст над 64 години - 101 хил. души. Средната възраст на клиентите на доброволните фондове е 51,7 години, при положение че за осигурените в универсалните фондове е 40,4 години.

Коментари

Задължително поле