Правителството разреши на областната болница в Търново да продаде два терена

Правителството разреши  да бъде извършена продажба на недвижими имоти, собственост на Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново.

Здравното заведение е  акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 51 на сто от капитала. На продажба чрез търг ще бъдат предложени неоперативни активи за лечебницата. Това са два терена със сграда в груб строеж и  постройка за енергопроизводство. Основанието за процедурата е, че липсват икономически и социални мотиви от влагането на финансови средства за поддръжката им.

Същевременно паричният ресурс, получен от продажбата, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции в осъществяването на болнична помощ. На проведено Общо събрание на МОБАЛ тази година общините акционери  от региона дадоха съгласието си за продажбата на терените.

Коментари

Задължително поле