Предлагат по-голям обем споделени офиси

Споделените работни пространства и броят на техните ползватели ще продължат да растат с бързи темпове в близките години.

В София са 33 хил. кв.м

Лондон е на първо място в Европа

Споделените работни пространства и броят на техните ползватели ще продължат да растат с бързи темпове в близките години.

Обемът на споделените офис площи в София е 33 хил. кв.м, или малко под 2% от общото предлагане на клас А и Б офиси, показва проучване на консултантска компания в сектора недвижими имоти.

“Делът на cподелените офис площи в София е сходен с останалите европейски пазари, с малки изключения като Лондон и Амстердам, където той е значително по-висок, съответно 4% и 6%”, коментира Станимира Пашова, мениджър “Офис площи” в компанията.

Прогнозите в световен план, в това число и в България, са споделените работни пространства и броят на техните ползватели да продължат да растат с бързи темпове в близките години.

“Съществува тясна връзка между цената на традиционните офис площи и увеличаването на споделените работни места. При повишение на наемните нива на офисите клас А и Б, както и затягане на условията за наемане, както е случаят с Лондон, се подсилва алтернативното предлагане на пазара и съответно привлича вниманието на наемателите върху този сегмент”, пояснява Станимира Пашова.

 

Новата локация върви с повече придобивки

Фирми се местят в по-добри сгради

Повече споделени пространства

Инвеститорите в офиси променят подхода си към новите проекти. “Инвеститорите мислят много по-задълбочено какво още могат да предложат на своите наематели - среда, социални дейности, зелени площи. Предлагането се движи с не по-бавни темпове от развитието на търсенето”, казва Станимира Пашова, мениджър “Офис площи” в консултантска компания.

Миналата година в София са усвоени близо 100 хил. кв.м офис площи, а през следващите 2-3 години на пазара се очаква да излязат още 400 хил. кв.м.

“В последните 2-3 години общият обем на усвоените офис площи нараства”, каза Верка Петкова, съдружник в друга консултантска компания. Според нея смяната на работното място е един от трите най-сериозни стреса в живота на хората и е добре компаниите да предвидят минимум 16 до 18 месеца, за да могат служителите им да преживеят новината, че ще се местят, а самите компании да подходят креативно към новостите в офиса.

“Повечето компании са наясно, че процесът по преместване трябва да започне по-рано от фактическия момент на релокацията, не само за да има време да се избере подходящият проект на пазара, но и за да се обсъди промяната със служителите. Смяната на локацията вероятно е проблем за служителите, но новите локации и проекти обикновено компенсират, като добавят нови придобивки за тях”, отбеляза Станимира Пашова.

Развива се предоставянето на офиси за споделена работа, където срокът на договорите за наем може да е по-кратък, както и предизвестието за прекратяването им. В София компании за споделени работни пространства вече оперират 30 хил. кв.м, а IT фирмите са основните им обитатели.

Коментари

Задължително поле