Предприемат спешни мерки срещу африканската чума в Свищовско

Заседава общинската епизоотична комисия в крайдунавския град

В Свищов спешно бе свикана общинска епизоотична комисия заради разрастването на заразата от африканска чума. Организатор на срещата, в качеството си на председател на Общинския съвет в крайдунавския град и практикуващ ветеринарен лекар, бе д-р Кристиян Кирилов. Срещата се проведе във връзка с писмо на Областния управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова до кмета на община Свищов Генчо Генчев, в което го информира за взетите решения от проведено заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на региона. Основната цел на заседанието в Свищов бе предприемане на необходимите мерки за борба с епизоотични ситуации във връзка с усложнената обстановка в страната по отношение разпространението на африканска чума по свинете.

Взети са решения за предприемане на превантивни мерки за профилактика и ограничаване разпространението на заболяването на територията на община Свищов, на чиято територия има свинекомплекс с 30 000 животни и други по-малки ферми.

Стартира информационна кампания във всички селища на общината във връзка със риска от заболяването, начините на разпространение, мерките за биосигурност, които трябва да се спазват. Действия при съмнение за поява на заболяването. Безопасна обработка и съхранение на месото и продуктите добити от заклани здрави животни, правилно обезвреждане на отпадъците за недопускане разпространение на африканската чума.

Започва незабавно преброяване и изготвяне на списък с всички домашни свине във всички свиневъдни обекти в населените места на общината.

Въвежда се забрана на търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине по главни и вторични пътища, с изключение на тези от индустриалните и фамилни ферми, извън зоната на огнище, предназначени за незабавно клане и за доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на изискванията и правилата определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Ще бъде определен терен за всяко населено място за загробване на труповете на умрелите и умъртвени прасета. Разпоредено е предоставяне на проби от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви прасета от ловно-рибарските дружинки.

Коментари

Задължително поле