Председателят на Окръжен съд – Велико Търново се запозна със съдебната система на Испания

Тодорина Димитрова бе на работно посещение в провинция Леон

Председателят на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова бе на работно посещение в провинция Леон. Визитата на административния ръководител на съдебната инстанция бе по програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), насочена към административните ръководители – председатели на европейските съдилища и прокуратури. Целите на програмата са свързани с укрепването на взаимното доверие и осъществяването на обмен на знания между съдебните системи на страните-членки на Европейския съюз.

Теодорина Димитрова бе посрещната от Ана Дел Сер Лопес, административен ръководител на Апелативния съд в град Леон. Визитата се състоя по предварително подготвена от посрещащата институция програма, която включваше представяне на испанската съдебна система, запознаване със структурата на съдилищата в провинция Леон и начина на тяхното функциониране.

По време на посещението си председателят на Окръжен съд – Велико Търново присъства на съдебно заседание по наказателно дело за измама. Тя имаше възможност да се запознае и с процедурата, която се прилага при споразумение между прокуратурата, защитата и извършителя на деянието. Испанските магистрати са демонстрирали и въззивни граждански и търговски дела, по отношение на които според техния процесуален кодекс не се провежда открито заседание.

Част от програмата на съдия Димитрова включваше и посещение на Върховния съд на провинция Кастилия и Леон със седалище в гр. Бургос. Там тя проведе среща със служителя „Връзки с обществеността“, по време на която е бил представен добрият опит в общуването на съдебните органи в Испания с медиите и повишаване информираността на обществото относно дейността на съда и достъпността до съдебните актове.

По време на визитата си административният ръководител на Окръжен съд – Велико Търново посети и първоинстационния съд в Леон, където е била презентирана системата за електронна обработка на граждански и търговски дела, които са напълно дигитализирани.

Съдия Димитрова бе гост и на международна среща по сигурността на информацията, организирана от INCIBE (Испанския национален институт за киберсигурност). INCIBE е организация, подчинена на испанското министерство на икономиката и бизнеса, държавния секретар по развитие на цифовизацията и е еталонна институция по отношение на развитието на киберсигурността и на цифровото доверие за широката общественост. За властите в Леон е гордост, че седалището на тази организация се намира именно в техния град.

Интересно за председателя на Окръжен съд – Велико Търново бе посещението ѝ в местните структури на общинската полиция и на националната полиция на Кралство Испания. Там тя разгледа ареста, както и тренировъчните помещения на полицаите, в които по иновативен начин служителите се обучават на реакции в кризисни ситуации.

По време на срещата ѝ с адвокатската колегия в Леон бяха обсъдени добри практики в областта на законодателството на двете държави, след което съдия Димитрова разгледа и библиотеката на местната адвокатура.

Участието на съдии от Окръжен съд – Велико Търново в програми за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е традиция. Великотърновски съдии са гостували на органи на съдебната власт в Полша и Германия. През годините ВТОС е бил и съд-домакин по различни програми на Европейската мрежа. През 2012 година съдиите посрещнаха свои колеги от Испания и Италия и прокурори от Германия. През 2016 година Европейската мрежа за съдебно обучение за първи път организира обмен на опит между административни ръководители на съдилища от държавите-членки на Европейския съюз. Първият реализиран обмен бе на председателя на Окръжния съд в гр. Хайделберг д-р Франк Бреде, който посети Великотърновския окръжен съд. През 2017 година ВТОС посрещна трима съдии от Кралство Испания.

Коментари

Задължително поле