Приемът на първокласници в училищата в община Велико Търново ще е онлайн

В клас наесен ще влязат 711 първокласници в 34 паралелки в старата столица

В училищата на Община Велико Търново през учебната 2021/22 година се очаква да бъдат приети общо 711 първокласници. Те ще бъдат разпределени в 34 самостоятелни паралелки и в 4 слети паралелки.

Девет общински училища на територията на Велико Търново ще приемат 616 деца в първи клас. Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави само онлайн от публичния сайт за прием или на място в желаното училище. Документите ще се набавят по  служебен път – заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение.

"Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка по този критерий. Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по Приложение  11 на Наредба за приемане  на ученици  в  първи  клас  на общинските  училища  на територията на Велико Търново. Кандидатите ще се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище", уточняват от общинската администрация.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони