Приеха правила за втората пенсия

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащането на втората пенсия.

Пенсионните фондове ще са длъжни да гарантират размера на вноските, постъпили в тях през годините. След като веднъж човек започне да получава втората си пенсия, до 50% от постигнатата доходност от управление на парите му, ще бъдат използване за получаване на по-големи месечни суми. Останалите средства от постигнатата доходност ще отиват в резерва на фонда.

В становище на Комисията за финансов надзор по законопроекта се посочва, че в предложените текстове има неясноти. Част от тях се отнасят за правилата за вдигане на втората пенсия след като човек започне да я получава, но средствата по личната му партида продължат да се инвестират.

Коментари

Задължително поле