Проверки в 23 басейна в Шуменско

Снимка: Община Върбица

Здравни инспектори провериха 23 плувни басейна в Шуменско. Няма открити нарушения, уводомяват от РЗИ.

Взети са били проби от водата, които са изследвани по: активна реакция, перманганатна окисляемост, амоняк, нитрити, остатъчен активен хлор (свързан + свободен), микробно число, общ коли титър, ешерихия коли титър, ентерококов титър и стафилококов титър. Резултатите показват, че водата отговаря на нормативните изисквания по изследваните химични и микробиологични показатели.

Три от басейните в Шуменско са от закрит тип, а останалите са открити, функционират през летните месеци на годината. За всички има подадени уведомления в законоустановения срок. На територията на община Шумен басейните са 8, на община Каспичан са 9 броя, на територията на община Върбица са 3, в община Велики Преслав са два, а в Смядово е един. Всички проверени плувни басейни разполагат с пречиствателни съоръжения.

Обеззаразяването на водата в басейните се извършва с биоциди на хлорна основа, с издадени разрешения от МЗ.

Коментари

Задължително поле