Проектът за обновяване и модернизиране на сгради на ОД МВР и Първо РПУ бе представен в Благоевград

Проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград” бе представен на пресконференция в Благоевград. Това е поредният проект на Община Благоевград, който се реализира по ОП „Региони в растеж“ ‎2014 -2020. На събитието присъстваха заместник - кметът на Община Благоевград по европейски проекти и програми Зорница Кралева, заместник - кметът по строителство и сигурност инж. Емилия Тунева, инж. Ангел Даилов, ръководител на проекта, представителя на ОД на МВР Благоевград Валери Георгиев, Силвия Колева, юрист по проекта, представители на Община Благоевград, граждани.

„С изпълнение на дейностите ще бъде постигнато подобряване на енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, ще бъде удължен живот на сградите на интервенция, ще бъде осигурен достъп до качествени услуги и др. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Общата стойност на проекта е ‎1 645 987,00 лв.“, каза инж. Ангел Даилов.

Проектът се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи. Ръководителят на проекта инж. Ангел Даилов поясни, че осигуряването и улесняването на достъпа до сградите на хората с увреждания ще се осъществи чрез изграждане на необходимите специализирани съоръжения. За изпълнение на целите заложени в проекта ще се извършат строително-монтажни работи, свързани с изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителната инсталация и подмяна на осветителни тела, в резултат от изпълнението, на които сградите ще се достигне клас енергопотребление "В".

С осъществяване на настоящият проект ще се изпълнят местните политики за устойчиво градско развитие, повишаване на качеството на живот, постигане на екологично равновесие и спазване на европейските изисквания и стандарти за интелигентни градове.

В края на първата пресконференция по проекта, заместник- кметът Зорница Кралева заяви, че се надява, че ще се постигне 100 % резултат до края на програмния период. „Имаме достатъчно опит в изпълнението на проекти. Надяваме се, че ще приключим проекта в срок и вярвам, че по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, заложени в Инвестиционната програма на Община Благоевград за реализацията на ИПГВР – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., ще реализираме проектите до средата на 2018г.“, каза още зам.- кметът Кралева.

Коментари

Задължително поле