Седем медици от Спешна помощ в София – с коронавирус РЗИ проверява всички посетени от тях адреси

ЕК одобри сделката за Vivacom Придобиването на компанията от United Group няма да застраши конкуренцията, установи Комисията

Огнян Ганев, собственик на „Dairy Food Bulgaria“: След първоначалния стрес вече започнахме постепенно възстановяване на нормалната работа

Нови настилки, растителност и парково оборудване ще има в зоната

Областната организация на ГЕРБ-Благоевград със серия от дарителски кампании

Румъния ще удължи извънредното положение с още един месец

Германия планира да приключи с карантината на 19 април, но да продължи със затегнатите мерки

Строители дариха 100 000 на болниците

Деца с подарък за лекарите: виртуална изложба

Щабът в морския град алармира: Бургас има тестове само за два дни

Родилки в извънредно положение: Спокойни сме, благодарим на УМБАЛ Бургас

Менда Стоянова: Работодателите ескалираха в своите искания

Мъж и жена, поставени под карантина, са напуснали страната

БСП призова за преразглеждане на бюджета на Варна

69-годишен мъж в Плевен се е излекувал се от COVID-19, изписват го от болницата

Производителност срещу заплати или кой кого догонва Една ясна формула може да работи много за задържане на младите специалисти в България

Свидетели сме на голямата съпротива, в частност, срещу увеличаването на минималната заплата и регламентирането й

Фалшива е представата, че доходите нарастват, но българите предпочитат да спестяват, а не да потребяват и така стопират темповете на растеж

Любима тема за представителите на работодателските организации в България в последно време е зависимостта между динамиката на производителността на труда (ПТ) спрямо ръста на работните заплати. За това има основание. Според статистиката в 2015 г. средната работна заплата се е увеличила 2 пъти спрямо 2007 г., а реалната заплата (с отчитане на натрупаната инфлация в този период) – с 61 %. Това е наистина сериозен ръст, който ни прави рекордьори в рамките на ЕС. Казаното остава вярно, даже и при известна редукция на числата, ако се вземе под внимание признавания както от наши, така и от експертите на Евростат факт, че в този ръст има и елементи на статистически ефект. Следователно, в посочения по-горе индекс на номиналната заплата има известна „фуга”, която трябва да се има предвид при изводите от анализа. Ние обаче ще работим с данните на НСИ.

За същият осемгодишен период ПТ се повишава с 16.5 %, което говори за малко над 3 пъти по-висок средногодишен темп в ръста на реалната заплата, в сравнение с ПТ (6.1 % към 1.9 %). Сама по себе си това е много голяма разлика. Прибързаният извод само въз основа на тези неща, без да се вземат предвид каквито и да е други факти, логично би бил – това е неблагоприятна за икономиката тенденция в сравнителната динамика на двата показателя. Именно на тази основа се градят всички страховити сценарии за декапитализация на българската икономика, поради „изяждането” на средствата за развитие от растящите разходи за труд.

Това трикратно изпреварване на реалната заплата пред производителността, обаче се представя по съвсем друг начин, когато бъде разгледано в рамката на развитие на българската икономика, ПТ и работната заплата за периода от 27 години преход. В такъв дълговременен икономически контекст факти като обсъжданите получават своето обяснение.

За определяне динамиката на БВП, ПТ, инфлацията, номиналната и реалната заплата, БВП на човек в периода 1989 – 2015 г. използвам статистическа информация от НСИ и Евростат.

Каква е картината за последните 26 години? Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 20 % по съпоставими цени (това се приема като индикатор за ръста на икономиката), БВП на човек – с 48 %, ПТ – с 39 %, а средната реална работна заплата е само 86 % от нивото на 1989 г. (длъжен съм да отбележа, че редица автори представят още по-неблагоприятна динамика на реалната работна заплата). От тези числа следва, че ПТ изпреварва реалната заплата с 60 %. Както виждаме, получава се коренно различна картина в рамките на периода на изграждане на капиталистическата пазарна икономика. Необходимо е да се има предвид, че до 2007 г. изоставането на реалната заплата от ПТ е драстично – значително над 2 пъти. Изпреварващият ръст на реалната заплата след това само частично коригира това голямо изоставане.

Факторът, който предизвика през последните 10 години рязко изпреварващия ръст на работната заплата в сравнение с ПТ е нарастващия недостиг на работна ръка, особено за редица професионални и квалификационни групи, с висше и специално образование. Не една е причината за този недостиг, но безспорно решаваща роля изигра и продължава да играе за някои сектори, емиграцията на над 1 млн. души, голямата част от които хора с квалификация.

Пазарът на труда наложи своите решения – повишаване на заплатите. Бизнесът трябваше да ги приеме пред риска да оголи производството и да предизвика още по-голяма емиграция. В цялата тази работа няма никакви сантименти – свидетели сме на голямата съпротива в частност, срещу увеличаването на минималната заплата, както и срещу това изобщо да има регламентирано минимално заплащане на труда (а такова има в едни от най-либералните държави). Българският бизнес дълго време не искаше да признае голямото изоставане на реалната заплата от ПТ. Продължаваме да бъдем страната с най-несправедливо заплащане на труда в ЕС – с оглед на достигнатото ниво на ПТ, на БВП на човек. В годините на прехода е наложен такъв модел на първично разпределение на националния доход между капитала и труда, при който в България за единица съпоставима ПТ, за единица съпоставим резултат се заплащата почти 2 пъти по-малко, отколкото средно в Еврозоната.

Удивително е как в съпротивата срещу каквито и да е усилия за постигане на по-голяма социална справедливост и по-конкретно – за по-справедливо заплащане на труда при достигната национална производителност, водещи фактори на работодателски организации направо си служат с неистини – с неверни данни. Например, изпълнителният председател на БСК се опитва да докаже, че заплщането на труда у нас съответства на създавания в България БВП на глава от населението, който бил само около 1/5 от средния за ЕС (2014 г.). Пълна неистина – според Евростат този показател за България е 46 % (по ППС – всякакви други сравнения са некоректни). По подобен начин се подхожда и от председателя на АИКБ в дискусията за ПТ и работните заплати. Според него излиза, че към 2013 г. ПТ в България е била едва 15 % от средната за ЕС. За тези хора няма статистика. Според Евростат във въпросната година страната има 43% от средната за ЕС ПТ. Това са случаи на очевидна манипулация.

Очертаната по-горе картина на несправедливо и драстично орязване на заплащането на труда, спрямо икономическия растеж определя България като страната в ЕС с най-ниска социализация на резултатите от икономическото развитие.

Бащата на германското икономическо чудо и един от архитектите на социалната пазарна икономика, Лудвидг Ерхард, разглеждаше като едно от важните условия за успешното развитие на страната социализацията на прогреса и печалбата – работниците и служителите трябва да получават изцяло своята част от повишаващата се производителност. Подобни социални отношения пораждат една масова покупателна сила, обхващаща широките слоеве на населението. Всичко това е част от философията и практиката на немския модел на социална пазарна икономика. Струва си българският бизнес и политиците да се замислят върху тези въпроси. Условията, макар и бавно се променят и българските фирми ще трябва да престанат да залагат в борбата за конкурентоспособност и увеличаване на печалбата, предимно на ниските заплати, а не на инвестициите – технологични, в структурата и организацията на производството. Засега сме на опашката по иновации и норма на инвестиции към БВП в групата на страните, догонващи средните показатели на ЕС.

И накрая, няколко думи за налаганата от управляващите и пригласящата им по-голяма част от медиите фалшива представа, че доходите нарастват, но българите предпочитат да спестяват, а не да потребяват и така стопират темповете на растеж.

Какво се крие зад тази повърхностна картина на предпочитащия да спестява, а не да потребява българин? Първо, по-енергичният ръст на заплатите тръгна от много ниско ниво – от 165 евро през 2005 г., което е 15 пъти по-малко от средната заплата в ЕС и 18 пъти в Еврозоната към него момент. В същата тази година България има 37 % от средния за ЕС БВП на човек, а от този на Еврозоната – 33 %. Драстична разлика, затова и реалната заплата във 2005 г. е едва 50 % от нивото от 1989 г. Второ, доходите растат, но статистиката сочи и сериозен ръст на социалната диференциация – все по-голяма част от прираста на дохода се оказва в групата на 15 – 20 % от населението. Това не е „масовата покупателна сила”, за която говори Л. Ерхард. Продукт на това развитие е и нарастващата маса от хора в бедност и застрашени от изпадане в бедност, стотиците хиляди работещи бедни. Трето, спестяват, според статистиката, около 25 % от домакинствата. И както показва структурата на депозитите, само 5.3 % от депозитните сметки генерират около 90 % от прираста на спестяванията. Това са хората, които и много спестяват и много потребяват. Четвърто, продажбите в търговията на дребно (дефлирани) започват да се свиват след 2008 г. и нивото на докризисната година се достига след 2015 г.. Свиват се и продажбите на хранителни стоки. По темп на свиване на продажбите в продължение на 4 години България е рекордьор в ЕС. В основата на този процес са именно онези 75 % от домакинствата, които не спестяват. А според налаганото клише излиза, че милиони хора са решили да влошават, даже храненето на семействата си, за да могат да спестяват. Това са пълни глупости.

Изводът е: заплатите догонват нивото, което трябва да имат при достигнатата национална ПТ. От темпът на този процес в голяма степен ще зависи и успеха на политиките за подготовка и задържане в страната на квалифицирани кадри със специално и висше образование, намаляване на емиграцията и преодоляване на растящия недостиг от такива кадри.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (29)

 1. Правителството и режима от последните 27 г не се интересуват да задържат квалифицираните си кадри в страната, както не се интересуват да създават и укрепват български предприятия, заводи, магазини….Днес прочетохме, че паразитите начело с гранясалата сланина са продали единственото останало българско, а именно булгартабак на някакви американци за смешни пари..Както навремето разпродадоха, всичко печелившо, останало от соца. Къде е Балкан? Кой го купи и за колко? А Кремиковци, а големите хотели? Разбира се, че няма заплати в България, няма медицина, няма социални грижи. Всичко, което ползваме сега, като улици, училища, болници е от времето на Тато. Така че е крайно време да се свали режима на предателите и убийците на България и Българите и да излезем от колониалната и унизителното робство, в което ни набутаха шепа криминали и деморализирани тунеядци. Все пак известния Спартак е роден в сегашните български земи..Той, горд и смел човек, поведе робите срещу самозабравилите се римски управници-паразити!

  1. Хич не си наясно по темите по които пишеш. „Големите“ заводи за които лееш крокодилски сълзи бяха оглозгани и затънали в десетки и стотици милиони дългове от шайката червени крадци. Продаването им за стотинки беше болезнено, но единствено правилно решение. Вината на държавата след това беше, че не осъществи никчакъв следприватизационен контрол.

 2. „Лудвидг Ерхард, разглеждаше като едно от важните условия за успешното развитие на страната социализацията на прогреса и печалбата – работниците и служителите трябва да получават изцяло своята част от повишаващата се производителност.“ – а либералите и глобалистите разглеждат, че производството трябва да се изнесе в китай.
  въпрос на ценности….

  1. Производството при капитализма отива където е най-евтино или се прави най-качествено и имат съответната технология(не съм включил специалните защитени в държавите производства). В Русия отива при които олигарх Путлер каже. За това и не можеш да разбереш защо отива производството в Китай…колкото и да е просто.

 3. Abe ne e li yasno che za men BAI GANIO BIZNESMANA e vajno yako da pichelia. Zatva min. rabotna zaplata = 0 leva I da bachkate yako – po-yako ot nemciti be haivani. Vie si bachkaite, pa nie: Bai Boiko sha vi vzeme parite kato danaci, Bai Ludogorska mastia shte vi nareje korabite na skrab I shte stane miicioner milioner, Grishata sha proizvejda moralno ostareli aftomobili I sha gi vrutne s dalaverka nekade – a za vas zaplati nema – vsichko shte vi e Karfur – backate bez zaplati, mashini nema da se vdigne proizvoditelnostta vi – IZVODA NA JURNALISTITE = Bulgarina e murzelif! Da diode nemeca tuk da go vidim. Sha vzimame ot chujbina – to I baluci afrikanski nema da bachkat bez pare drugarke I drugare biznesmani. Ili si mislite che trea da vi plashtame za udovolstvieto da vi rabotime?

  1. Ти си явно изключителен капацитет на чуждата пропаганда в България. По-неграмотен си дори и от комент. А относно бизнеса и заплащането, трябва да се рамкира минимално почасово заплащане, изплащане на заплати изцяло по банков път и нормативно да се обвърже срокът за изплащане на заплатите към НАП… така, че ако работодател до седмица забави заплащането да се глобява и да се обръща специално „внимание“ с цел предотвратяване на неизплащането на заплати с повече от една, две седмици.

   1. олихофрен си петро, олихофрен….
    комент ако слезе на твоето ниво, под всеки твой пост щеше да има две негови забележки за правописа…

    1. Така е. Винаги е по-лесно да покажеш източен манталитет отколкото да напишеш нещо смислено. Такъв си явно и в живота.

     1. В случая дивакът с несмислените забележки е олихофренът петро…

   2. petruha, много обичам да чета глупости, подобни на твойте. Защо искаш почасово заплащане? Защо да не е поминутно, или на 2 месеца? Що пък не на 6 месеца или годишно? Впрочем в редица западни държави се договаря годишна заплата. В някои големи чуждестранни фирми, работещи тук също се договаря годишна заплата и въпреки това, те редовно плащат на хората си, че и отгоре. Следователно проблемът не е този! Проблемът е (ще цитирам един македонски билборд) „Секи сака да биде бизнесмен“. Кьораво, сакато, с образование или без – „сака“. Проблемъ е най-вече системата. Да си чул по времето на Т. Живков някъде да не са плащали заплати? Същото се отнася и за плащането по банков път. Да те светна – този начин на плащане икономисва пари на бизнеса и затова болшинството фирми го използуват, независимо от това дали се спазват договореното време за плащане или не. Например тази сутрин миньорите от Бобов дол протестираха, защото от няколко месеца не им плащат заплати (а там също се плаща по банков път). Единствен резон има в третото ти предложение (НАП да контролира дали редовно се плаща). Но и в него има грешка. Не НАП, а Инспекцията по труда по закон трябва да контролира тези въпроси, но не го прави. И въоще има ли нещо в България, което да се контролира?! Всичките ни беди идват от тоталната липса на контрол. Нещо повече, тези които трябва да контролират предупреждават контролираните, че им идват на проверка. нещо да ти говори това? И по този въпрос основната причина е системата. Капитализмът (който си го пожелахме и получихме през 1989 г) е система, в която печалбата е всичко и всичко е подчинена на нея. Защо дадения собственик да раздава пари за разни разходи, като може да ги сложи в джоба си?! И ти petruha да си собственик, и ти би действувал по този начин. Но друга ми е мисълта – като не разбираш нещо, недей да се осирашна всеослушание.

    1. В допълнение липсата на профсъюзи, причините за което ги знаем…

    2. Годишни заплати се уговарят за директори…футболисти и въобще за единия процент висш или изключително добре платен персонал. Почасовата ставка е подходяща за нормалните хора, защото си знаеш колко ти се полага и когато шефът те накара да останеш няколко часа извън работно време, по-лесно се следи. Месечното заплащане е дълъг период от време където особенно в България работодателят може да ти извива ръцете да работиш допълнително без пари за да ти даде заплатата. Когато държавата е монопол ще плащат заплати иначе народът ще ги събори, но когато работиш като частник и нямаш актуален закон които да урегулирва заплащането ще е така. А капитализмът работи при ясни правила а не при слободия каквато е при нас.

  2. Не ти се разбира бе , бизИсмене …. Или и този форум …. АЗ НЕ СЪМ БЪЛГАРИН, НО НЕ ПИША НА ЛАТИНИЦА … ТИ ПОЧИТАТЕЛ НА ДИНКО ИЛИ ДА?! ТЪТЕНИТЕ НА ОБИЧАЩИТЕ РОБСТВОТО – ЧЕСТИТО ЦИГАНСКО РОБСТВО! 🙂 ГРЪЦКО, ТАТАРСКО, ЛАТИНСКО /ЦЯЛАТА ЕВРОПЕЙСКА ПАПЛАЧ ОПЛЯЧКОСАЛА ДАЖЕ КОНСТАНТИНОПОЛ/ СА ИГО … АМА РОБСТВОТО Е СЛАДКО, ЗЛОБАТА И ОМРАЗАТА СА ЕДНИ „СЛАДКИ“ ЧУВСТВА … /Не мисли /ако мислиш/ хората за такива злобари като теб. Аз съм татарин и те предизвиквам на диспут за българският език и литература! Иначе майчиният ми език е татарски. Катесън, мен табарсам сенъ, айтмаа истемиймен шъндъгъ

 4. Отделно авторът явно пресмята ПТ само на произведените материални стоки…но след комунизмът секторът на услугите е нарастнал в пъти… а там заплащането и производителността са други. За пример ИТ секторът при които ПТ не може да се изчисли точно но заплащането и е в пъти повече от това на обикновенния работник…

  1. петро, остави ит-то на мира и пиши за неща от които (като евроатлантик) разбираш – тоалетни, подлози, ибрици….

   1. Ти си представяш само кенефи и подлоги. Дребен човек. Моя бизнес използва такива като теб …ограничени.

  2. petroha, пак пишеш глупости! Тая мантра за връзката между производителност и заплащане е измислена за ограбване на други държави. Би ли ми казал, каква е производителността на труда на 1 металург, който произвежда за 1 час примерно 2 т стомана и на един търговец, който купува от металурга стоманата и за 1 час продава 100 т ? И въобе, какво е това производителност на труда? Как ще сравниш производителността на труда в една държава, която произвежда и продава главно суровини (каквато е България), със производителността на труда в държави, която извършват главно банкови операции (каквито са Лихтенщайн и Люксенбург)? Производителността на труда е мантра, както са мантри и материало и енергоемкостта. Не случайно, такива като Каролев и други измислени икономисти, в последно време започнаха да говорят не за производителност и заплащане на труда, а за покупателна способност.

   1. Пропускаш производителността на ецб дет с едно натискане на копче пускат 1000 милиарда еврос на банките.

   2. Ти сам си отговаряш каква е производителността на металурга ПРОИЗВЕЛ количеството стомана. А БВП е показател за произведената стока в дадената държава, а не на купената такава. Като БВП е осреднена стойност на това какво е произведено и отчетено в държавата. За това се приема БВП като по-точен показател от ПТ. Показател на цените не е БВП а е доходът и инфлацията. Не си много знаещ. Язък за хвалбите ти.

 5. За това и навсякъде се пресмята БВП а не ПТ.

  1. Petroha, учудващо упорит си да сееш наляво и надясно глупости! Брутният вътрешен продукт е пряк показател за нивото на цените в дадена държава. Ще ти дам един простичък пример (като за тебе), за да ме разбереш, надявам се. Ето например България продава на Судан една бутилка минерална вода за 1 трилион долара, а след това Судан препродава същата бутилка на България също за 1 трилион долара. Въпрос: какъв БВП реализира България от тази „сделка“?

   1. БВП не се реализира а е показател за осреднено производство. Печалба или загуба се реализира. БВП е статистическо определение. Ако не вярваш отвори една книга или уикипедията и там си го има черно на бяло. Жалко. Поредния хвалипръцко.

  2. Приключвам с тебе – ти си класически пример за „тъп и упорит“. Упорито четеш, но нищо не разбираш и тъпо коментираш.

 6. този професор е вече оглурял -пенсиониран никога не е бил реален професор

  1. Александрова, обяснете ако можете къде греши въпросния „оглупял“ и одъртял непрофесор, след като сте такъв капацитет. Вярно е, че и на мен не ми е любимец, помня го от времето когато беше депутат на БСП и един от идеолозите на двете катастрофи, натресени ни от БСП( Луканов и Виденов), но в случая когато фактите говорят, дори и СДС тата мълчат. Мога само да кажа, че комунистическите бизнесмени плащат толкова, колкото и когато цялата държава беше тяхна, т.е. трохите от трапезата.

 7. ПТ … Производителност на Труда … Една бг кенефочистачка не е като немската примерно! Не говоря за ишеметата български. Но нека да поздравя всички роби с новото циганско робство. ПЪРВИ В СВЕТА ОТНОВО, СЛЕД КАТО МОНАРХ СТАНА ПРЕМИЕР НА РЕПУБЛИКА!!!! 😀 Тътените на новото ЦИГАНСКО робство радостно звънят в ушите на едно робско племе 🙂 Както каза валери патреота, да се снишавате от циганските набези.

  1. Прав си… да не забравяме, че немската е по производителна и от британската в лицето на петро.

 8. Драги, извинявайте за поста ми! Идвам от друг форум. Не мисля, че болшинството българи да са болни от омраза.

  1. Не са бре. Но има такива рецидиви, че косата ти да се изправи. Ако я имаш, де…
   Добре дошъл! Ние тук се бъзикаме точно с тази групичка – малко са, но са големи кресльовци. Добре, че са ограничени ментално, а и от към опорни точки, та човъркат само едни и същи теми. Като ки цапардосаш първия път – нататък е лесно. Абе латерни – слаба ракия! Ама като няма риба – и раци може да се ловят.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.