Вземаме пример от Италия за културното наследство

„При предстоящите промени в Закона за културното наследство ще приложим най-доброто от европейския опит”, увери председателят на комисията по култура в НС Вежди Рашидов.

Вежди Рашидов възложи проучване на добрите европейски практики

България може само да спечели, ако приложи чуждия опит

Одит установи груби нарушения в опазването на паметниците на културата

Законодателно проучване на най-добрите практики на страни членки на ЕС в опазването на паметниците на културата е възложил председателят на комисията по култура в Народното събрание Вежди Рашидов.

„При предстоящите промени в Закона за културното наследство ще приложим най-доброто от европейския опит”, увери Рашидов. Той съобщи, че съвсем скоро ще бъде готово и поръчаното от комисията проучване.

„Европейските страни като Италия, Франция, Испания, Гърция, които са водещи в културния туризъм, имат отлично работещи механизми за опазване, съхраняване и популяризиране на културното наследство, затова България само може да спечели, ако използва техния опит”, убеден е Вежди Рашидов. Тези държави генерират огромен приход от посещенията на туристи, а уникалното наследство на България по нищо не отстъпва на европейското. Точно затова е поръчано и законодателното проучване на европейския опит, за да може българското законодателство да бъде в пълен синхрон с европейските изисквания.

В Европа се залага на действащи и ефективни механизми за опазването и съхраняване на културното наследство, които включват различни стимули за онези, които опазват в съответствие със закона недвижимите културни ценности. Предвидени са и строги санкции за недобросъвестните собственици. Ясно са разпределени задълженията и отговорностите на общините, които най-добре познават културното наследство на своята територия, както и отговорностите на държавата в опазването на паметниците, особено на тези с национално и световно значение.

На 6 март одит на Сметната палата излезе със заключението, че дейностите по опазване и поддържане на обектите на архитектурно наследство в градска среда, извършвани от Министерство на културата и от Националния институт за недвижимо културно наследство, не са ефективни и ефикасни. Установено бе и че няма определени режими за опазването на 93 на сто от обектите с предоставен статут на недвижими културни ценности.

Коментари

Задължително поле