Проучване на Lidl разбива митове за българина

Мислим първо за другите, най-важно е здравето на близките ни, парите остават назад

Хората със свободни професии и частните предприемачи възприемат живота си като по-пълноценен

Българинът е добър човек. Не е меркантилен, нито егоцентрик. Първо мисли за другите. За да живее пълноценно,

най-важно е близките му да са в добро здраве. Парите не са без значение, но са едва фактор номер 8 в топ 10 за пълноценния му живот. Това показват резултатите от национално представително проучване на „Лидл България”. С помощта на социологическа агенция „Прогрес Консулт” компанията създаде първия у нас ИНДЕКС за пълноценен живот на българите. Показателят, базиран на 1007 преки лични интервюта, дава ясна картина доколко качеството на живот на хората отговаря на очакванията им. Той е изчислен въз основа на 82 показателя, разделени в 7 категории - здраве, рекреация, отношения, пари, професия, образование и цели.

2

Към началото на 2017 г. индексът приема стойност 0,7490 при теоретичен максимум 1, което е една много добра основа.

„Проучването разби доста митове за българина. В представите си за пълноценен живот той в никакъв случай не е себичен, а точно обратното - изтъкан е от мисълта за другите”, заяви Росен Кутелов, управител на маркетинговата агенция, направила проучването.

Резултатите показват, че с нарастването на възрастта на хората намалява удовлетвореността им от начина им на живот. Индексът на пълноценния живот е малко по-висок при мъжете, което означава, че те оценяват по-високо качеството на своя живот, отчитайки здравословното си състояние и хобитата, интересите, почивката. В сравнение с тях жените отдават по-голяма важност на факторите от 7-те ключови области, като изключение прави единствено факторът пари.

19-1

Най-висок е индексът на пълноценен живот при хората със свободни професии и частните предприемачи. Веднага след тях се нареждат учещите, а на последно място като най-неудовлетворени се нареждат безработните.

Резултатите на база семейно положение показват, че с най-висок измерен индекс са две групи - живеещите на семейни начала двойки, както и несемейните. Индексът при брачните двойки е под средното равнище.

Защо точно „Лидл България” проучва дали живеем пълноценно?

„През всички тези вече 7 години, в които сме на пазара, винаги сме целели да даваме добавена стойност на нашите клиенти - с продуктите, които предлагаме, и с всички инициативи, които сме подкрепяли и организирали. Решихме обаче сериозно да надградим усилията си в тази посока и да разберем какво всъщност е важно за хората, за да водят един по-качествен и по-пълноценен начин на живот. Затова стигнахме до идеята за това проучване. Радваме се, че не само го направихме, но и че изчислихме за първи път индекса на пълноценен живот на българина”, отговаря Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на „Лидл България”.

83% е съответствието

желание - реалност

В началото на тази година стойността на индекс за пълноценен живот е изчислена на 0,75 при теоретичен максимум от 1.

„Това е 83% съответствие на желанието за пълноценен живот и постигнатото”, обобщи Росен Кутелов. Проучването е първото по рода си у нас, ще се прави всяка година и такова досега не е осъществявано в други държави.

Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на компанията:

Планираме серия инициативи за хората

19-99

„Лидл България” планира серия от инициативи и проекти, с които ще предоставим на хората повече възможности да водят пълноценен начин на живот. Стъпвайки върху резултатите от проучването, ще насочим усилията си именно върху показателите, които са важни за тях. В един от тях компанията вече отчита сериозен принос - днес клиентите ни имат повече време за себе си и за близките си, тъй като са им нужни само 14 минути, за да влязат в Lidl, да напазаруват и да излязат.”

Коментари

Задължително поле