Проф. Анастас Герджиков - Ректорът!

На 29 януари 1889-а, в присъствието на министъра на народното просвещение - Иван Шишманов, за ректор на първото висше училище у нас е избран най-уважаваният сред така наречените „нови седмочисленици” или иначе казано първите седем преподаватели на Софийския университет. Както би се провикнал в днешно време някой владика, „Неговто име е... Той е...” Александър Теодоров-Балан. Днес (вчера, б.р.), 130 години по-късно бе избран 75-ят ректор на „Алма матер” и... неговото име е... той е... проф. Анастас Герджиков.

Това е втори мандат на професора по римска литература. Макар изборите да са отворени и демократични, нямаше друг кандидат за поста, което в случая е много висока оценка от елита на университета за работа на екипа на проф. Герджиков. Разбира се, винаги има и мишоци, които се опитват да омърсят всичко. В деня, в който професорът се кандидатира, веднага беше пуснат мазен компромат, който услужливи медии намазаха на филията си и без погнуса мляскаха в публичното пространство.

„Замерянето с кал вече започна. Най-тъжното е, че преди всяко общо събрание, особено пък изборно, започваме да се замеряме и с кал”, заяви тогава с огорчение ректорът. Във въпросната помия мишоците забъркаха името на майката на професора, която е дългогодишен ръководител на катедра „Методика” във Факултета по славянски филологии, професор и доктор по методика на обучението, доктор на педагогическите науки, доайен на методиката на обучението по български език и литература. Автор е на десетки статии и монографии и на много учебници и помагала.

Като човек, който познава историят­а и драматургията в същата тази история, професорът приключи темата по философски: „Най-добре го е формулирал Иван Кулеков преди повече от 30 години - „Имаме си земя, имаме си вода... правим си кал.”

Ако мишоците разбираха поне малко латински, професорът би следвало да им каже: „Pietas principis=clementia principis” и да ги подмине.

Това, с което проф. Герджиков спечели уважението на колегите си и студентите е, че спря потъването на стария кораб (причина, за което бе общата ситуация в образованието), започна да възвръща блясъка и престижа на университета и създаде добра основа да го поведе напред и нагоре през следващите години.

На изборното събрание проф. Герджиков отчете, че през първия му ректорски мандат е била увеличена и основната работна заплата в СУ. В началото на мандата му най-ниската основна работна заплата в Софийския университет е била на асистентите. През 2015 г. е била 600 лв. и е достигнала до 820 лв. Основните заплати на професорите са били 960 лв., а сега - 1100 лв.

Основна цел на следващия му мандат е качеството на образование, повишаването на собствените приходи и субсидиите, обновяване на базата.

Анастас Герджиков е професор по римска литература, доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет, Берлин, специализирал е в Австрия (1994) и Германия (1997). Заемал е длъжностите заместник-министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания” (2008-2009), заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (2010-2011). Член е на редколегията на списание „Стратегии на образователната и научната политика”.

Новият ректор завършва средното си образование през 1982 г. в Националната гимназия за древни езици и култури. През 1984-1985 г. следва специалност „Класическа филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 2001 г. получава образователната и научна степен „доктор” (дисертационен труд „Понятието clementia в традицията на римската литература от периода на републиката и идеологията на ранния принципат”). От 2004 г. е доцент по антична литература (хабилитационен труд „Образът на владетеля в корпуса на латинските панегирици”).

През 2006 г. получава научната степен „доктор на филологическите науки” (дисертационен труд „Огледалото на владетеля. Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие”). От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература (хабилитационен труд „Развитие на жанра Speculum regale през ХII и XIII в.”).

Проф. Герджиков води лекции по латински език (фонетика и фонология, морфология, синтаксис) и римска литература в Катедра „Класическа филология” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в бакалавърска и магистърска степен.

Автор е на четири монографии и на над четиридесет студии и статии в областта на античната литература и на регламентацията на висшето образование. Автор е на първия превод на български на Аристотеловата „Политика”. Жалко, че политиците не я четат - не щат и не щат. А колко различна би била България, ако лидерите имаха познание.

 

Чия е „Алма матер”

Софийският университет е наричан от всички „Алма матер”, но е спорно дали всеки има правото да го прави. На латински Alma mater е майката хранилница, но това се е отнасяло най-вече за богините майки. За първи път това понятие е употребено за учебно заведение през 1088-а, когато е основан най-старият действащ университет в Европа - този в Болоня. Неговото мото било Alma Mater Studiorum - Майката кърмилница на всички науки. Само хора, завършили този университет имали право да го наричат „Алма матер”. Постепенно обаче и други висши училища започнали да се увъртат около майката хранилница. Например университетът в Лайпциг бил известен като Alma mater lipsiensis, Alma mater Jagiellonski - в Краков. Така и най-старото учебно заведение у нас - „Св. Климент Охридски” е „Алма матер” за българите. Изглежда за всички.

 

За него

С него винаги може да се разбереш

Поздравления за проф. Герджиков, напълно заслужен нов мандат. Успя да стабилизира университета и да повиши, макар и с малко, заплатите на преподавателите. Софийският университет запази мястото си сред европейските университети и е най-напред от всички български висши училища. Проф. Герджиков има визия за бъдещето развитие на СУ и неговото израстване в международните класации, както и за даване на по-качествено образование на студентите. Диалогичен е и с него винаги можеш да се разбереш.

Проф. Христо Пимпирев, полярник №1 на България

 

Стабилизацията, която постигна, не е за подценяване

Показателно за качествата на проф. Герджиков е фактът, че той беше единствената кандидатура за ректор на Софийския университет. Постигнатото през предишния мандат доведе до общо успокоение и увереност, че това е вярната линия и може би липсата на други кандидати се дължи на силната му фигура на досегашен ректор. В университета има 16 факултета и още толкова департаменти, със сложна структура и организация. Проф. Герджиков успява да се съобрази с различната им специфика и този релативизъм в неговия маниер на мен ми допада. Тази финансова и академична стабилизация, която постигна той не е за подценяване. Аз самата бях в предизборна ситуация преди месец и оценявам неговия прагматичен подход, който не обижда академичната среда с празни и неизпълними обещания.

Проф. Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масово комуникация

 

Представи се изчерпателно и аргументирано

Проф. Герджиков се представи много добре на Oбщото събрание. Изчерпателно и аргументирано. Не се изненадвам от втория му избор за ректор на Софийския университет. Желая му успех, тъй като той очерта много широка програма за доразвиване на доброто и подобряване на някои неща в университета.

Проф. Боян Биолчев, бивш ректор на СУ

Коментари

Задължително поле