Прочистват Свищов от трошките

Премахването на стари автомобили от улиците се извършва със заповед на кмета Генчо Генчев

Стартира акция за премахване на изоставени автомобили в Свищов. Прочистването на улиците от трошките е със заповед на кмета на общината Генчо Генчев. Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината, е назначена комисия за извършване на проверки за неправомерно паркирани, излезли от употреба моторни превозни средства, в зелените площи, детските площадки и други терени общинска или държавна собственост.

Общината периодично извършва проверки за изоставени автомобили на терени общинска собственост. На всички грохнали возила се поставят стикери с предписание за премахване на автомобилите в 14-дневен срок. След изтичането на указания срок, градоначалникът издава заповед за принудително премахване и моторните превозни средства се вдигат от фирмата, с която общината има сключен договор, а на собствениците на автомобилите се съставя Акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Към момента са установени над 25 неправомерно паркирани, излезли от употреба коли.

Коментари

Задължително поле