Пуснаха нов дълг за 200 млн. лв.

Нов държавен дълг за 200 млн. лв. пусна Министерството на финансите (МФ). В понеделник МФ преотвори емисия 10,5-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК), пусната в обращение на 21 юни 2019 г. На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. при средна доходност от 0,13%, която е рекордно ниска за ДЦК с такъв срок. Постигането на ниска доходност по тези ДЦК е един от Маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Постигнатата на аукциона доходност е по-ниска от декемврийската стойност на този показател (0,18%).

От началото на годината МФ пласира нов дълг общо за 400 млн. лв. На аукциона на 13 януари беше постигната отрицателна доходност от -0,11% за 5-годишни ДЦК. През 2019 г. бяха пласирани ДЦК за близо 970 млн. лв.

Коментари

Задължително поле