Пуснаха нов дълг за 200 млн. лв.

Нов държавен дълг за 200 млн. лв. пусна Министерството на финансите. На проведен в понеделник аукцион министерството преотвори емисия левови държавни ценни книжа (ДЦК) със срок 10 години и половина и с падеж на 21 декември 2029 г. Постигнатата на аукциона средна доходност от 0,32% е рекордно ниска за ДЦК с такъв срок. Общият размер на подадените поръчки беше 305,75 млн. лв., или 1,53 пъти повече от предложените книжа. Най-голям дял от предложените ДЦК придобиха банките – 73%.

След близо година и половина без да бъдат пускани ДЦК, от 19 юни досега бяха проведени четири аукциона, на които бяха пласирани книжа общо за 700,6 млн. лв. Вероятно това се прави заради предстоящото плащане за самолетите Ф-16.

Коментари

Задължително поле