Радослав Миленков, подуправител на БНБ: Правим банковия надзор като този на ЕЦБ

Радослав Миленков

Тече стрес тест на шест банки

Присъединяването ни към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) на Европейската централна банка (ЕЦБ) е основен приоритет за БНБ. Това посочва подуправителят на БНБ Радослав Миленков, ръководител на управление “Банков надзор”, в бюлетина на Асоциацията на банките в България.

Присъединяването към Единния надзорен механизъм трябва да стане едновременно с влизането ни в “чакалнята за еврото”. За тази цел БНБ работи в три направления. Първото е изграждане на необходимата нормативна рамка. Работата в това направление е в напреднал стадий с приемането в края на миналата година на необходимия пакет от законодателни промени, осигуряващ възможността за синхронизиране на надзорните процеси между ЕЦБ и БНБ, посочва Радослав Миленков. Предстои преглед и евентуална промяна на наредби и указания, с цел да се постигне съответствие с правилата на ЕЦБ в ключови сфери от банковия надзор и управлението на риска.

Второто направление е синхронизирането на надзорните практики на БНБ с тези на ЕЦБ. Тук влиза създаването на съвместни надзорни екипи с ЕЦБ и разпределяне на надзорните функции между ЕЦБ и БНБ по отношение на значими и по-малко значими за пазара банки.

Третото направление е прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките. Процесът е в ход по отношение на селектираните шест банки и се извършва от ЕЦБ съгласно приети от ЕЦБ методология и макроикономически сценарии.

Сред приоритетите на работа е и осъществяване на надзор на банките на базата разработения наръчник на ЕЦБ. Целта е формиране на обща оценка за жизнеспособността на всяка кредитна институция на индивидуална основа, пише Радослав Миленков.

Коментари

Задължително поле