Ремонт затваря жп прелеза в Хитрино

 ñëåäâàùèòå äâà äíè ùå áúäå èçâúðøåíî çàçäðàâÿâàíå íà æï.ïúòÿ ïðåç øóìåíñêîòî ñåëî Õèòðèíî

В сряда и четвъртък ще върви усилен ремонт на жп пътя през шуменското село Хитрино и това ще наложи обходен маршрут за автомобилите.

Ще бъде извършено възстановяване и заздравяване на железния път на 3 и 4 коловоз в гара Хитрино по 9-та главна линия. Дейностите ще се извършват с тежка механизация, затова се налага прелезът да бъде затворен при пълно прекъсване на автомобилното движение, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Шумен.

Водачите могат да ползват обходен маршрут през село Тимарево и от изхода на село Хитрино по главен път Силистра-Шумен-Ямбол.

Коментари

Задължително поле