Решават проблема със 100-милионен дълг на „Топлофикация София“

Вземания на дружеството ще постъпват директно в “Булгаргаз”

Вземания от продажби на „Топлофикация София“ ще отиват директно към „Булгаргаз“, за да се изплати 100 милионен дълг на дружеството. Тази информация стана ясна след днешното заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС.

По мобла на БСП-София комисията изслуша ръководството на топлофикационното дружество. Ръководството на “Булгаргаз“ преди дни бе обявило, че възнамерява да даде „Топлофикация София" на частен съдебен изпълнител, ако не плати просрочените си задължения за природен газ, които вече са почти 100 милиона лева.

Само за периода от септември миналата година до юли тази година са натрупани близо 52 милиона лева. Според изпълнителния директор Николай Павлов „Булгаргаз“ ще предприеме действия по принудително събиране на вземанията, ако „Топлофикация София“ не заплати 40 милиона лева до края на юли, а останалата част до 52 милиона - до края на август. Затова на изслушването днес председателят на комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране Валя Чилова запозна общистинските съветници с резултатите от проведената по-рано днес среща в Министерството на енергетиката, в която участваха представители на “Топлофикация София“ ЕАД, на “Булгаргаз” ЕАД, на Столична община и на Столичен общински съвет.

Именно на тази среща е постигнато съгласие да се разгледа възможността вземанията на “Топлофикация София” ЕАД от продажбата на високоефективна електроенергия да постъпват директно в “Булгаргаз” ЕАД. По този начин ще бъдат покрити част от задълженията. Двете дружества ще преговарят, така че плащанията да се регулират и да се извършват ритмично.

“Исторически дългът на “Топлофикация София” ЕАД през годините се е движил в границите между 50 000 000-100 000 000 лв. и размерът му в момента не е прецедент. Дружеството е предоставило на “Булгаргаз” още през април ясен график за погасяване на задълженията, който стриктно спазва и до момента”, заяви председателят на Съвета на директорите на “Топлофикация София” ЕАД, г-жа Десислава Билева.

В обясненията на ръководството беше посочено, че има няколко основни обективни причини, довели до натрупването на дълга. Едно от тях е, че по решение на КЕВР, влязло в сила през октомври 2017 г., дружеството плаща такса за капацитет и пренос на природен газ, което представява над 9 млн. лв. допълнителни разходи.

Освен това, за първото полугодие на 2018 г. има двукратно увеличение на цената на природния газ, докато цената на топлинната енергия не е променена. „Топлофикация София“ е платила през април 2018 г. над 18 млн. лв. за купуване на квоти за въглеродни емисии, които се отнасят за изразходвани през 2017 г. горива.

Плюс това дружеството предплаща прогнозните количества газ на “Булгаргаз” ЕАД в две прогнозни фактури и при непогасяването им след пет дни се начисляват лихви за просрочие. Те възлизат на над 7 млн. лв. за 2017 г. За сравнение, единствено от всички топлофикационни дружества в страната, “Топлофикация София” не начислява лихви за просрочие върху месечните сметки на потребителите си, допълват от ръководството. Чилова заяви, че в бъдеще ще се работи за това да има ритмичност на плащанията от “Топлофикация София” към “Булгаргаз”, която да е огледална на плащанията на абонатите към топлофикационното дружество.

“Дружеството изпълнява социална функция и не определя цената на услугата нито на входа, нито на изхода”, допълни Чилова и призова общинските съветници да бъдат отговорни и да не ескалират излишно напрежение в публичното пространство.

Коментари

Задължително поле