Рискът от бедност у нас намалял

Снимка: Архив

Евростат ни обяви за най-рисковата страна в ЕС, но тенденциите са по-скоро положителни

Многодетните домакинства - най-застрашени

Рискът от бедност и социално изключване у нас намалява, въпреки че Евростат ни обяви за най-рисковата страна от бедност в ЕС. Това показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Комбинираният индикатор за риск от бедност и социално изключване включва три показателя: риск от бедност, нисък интензитет на икономическа активност и материални лишения. В периода между 2008 г. и 2017 г. този риск у нас намалява от 44,8% на 38,9%, като най-високата стойност е регистрирана през 2010 г. (49,2%).

Делът на домакинствата с нисък интензитет на икономическа активност спада между 2013 и 2017 г. - от 11,6% на 10,5%., пишат експертите от ИПИ. Единствената група, при която се наблюдава ръст на относителния дял на живеещите в риск от бедност и социално изключване, са многодетните домакинства.

Тенденциите, които се наблюдават у нас, са по-скоро положителни и отразяват повишаващото се благосъстояние на обществото, което обаче очаквано води и до нарастващо подоходно неравенство, обясняват икономистите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари