Сайтът airsofia.info дава сбъркани данни за въздуха

Любителски уреди с грешен алгоритъм паникьосват столичани

Само Изпълнителната агенция по околната среда е сертифицирана от Брюксел

ИАОС няма отношение към тях

Сбъркани данни за замърсяването на въздуха в София разпространяват популярните любителски уреди, обединени в достъпна интернет платформата airsofia.info, заявиха експерти пред „Труд”.

Според специалистите аматьорските апарати показват неверни стойности и то в двете посоки – завишават или занижават, а грешката е на случаен принцип и вероятно се дължи на алгоритъма, по който уредите определят запрашеността. Става дума за устройствата на сайта airsofia.info, който работи с информацията от около 400 любителски станции в реално време и показва какви са запрашаванията в града в момента.

Зам.-директорът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) проф. Христомир Брънзов обясни пред „Труд”, че непрофесионалните устройства работят на принципа на светлинен източник и светлинен приемник – тоест нямат филтри, които да измерват замърсителите.

„В зависимост от нивото на запрашеността или мътността на атмосферата между приемника и предавателя, те го трансформират в концентрация на прахови частици. Вероятно алгоритъмът, по който става това преобразуване, е твърде примитивен, затова бърка в различните случаи в различни посоки. Засега това е хипотезата ни (на учените, бел. ред.) защо няма постоянна връзка в отклоненията, например непрекъснато да завишава или да занижава”, допълни експертът.

Той припомни, че в началото на 2018 г. отговорните институции поемат ангажимент да се провери доколко може да се използват данните от гражданските платформи.

„Тогава се ангажирахме - аз персонално, като гражданин, както и колеги от Физическия факултет на СУ, да се опитаме да намерим връзка между това, което измерват станциите на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) към МОСВ, които ползваме като еталон, и любителските уреди. Очаквахме, че грешката на тези машинки е като на всеки подобен по-простичък индикатор и че ще е свързана с параметрите на средата, в която се намира. Оказва се, че не е точно така”, разказа проф. Брънзов.

По думите му следващата стъпка, която учените предприемат, е да се опитат да използват средни пространствени стойности за София и да получат интегрална оценка за отклонения спрямо реалните такива. Ако това се получи, хората, които поддържат любителските сайтове, ще могат да коригират стойностите на уредите си, за да могат те максимално да се доближават до истинските показатели.

Той обобщи, че учените засега няма да се откажат от работата по любителските устройства, защото ако се прецизират, може информацията от тях може да стане достоверна. Поради тази причина се правят паралелни измервания в два пункта - до професионално замерващо устройство на ИАОС вече се монтира и аматьорско, като се следят показателите и на двете.

От ИАОС, която е официално сертифицирана от Брюксел, заявиха за „Труд”, че нямат отношение към любителските апарати, с които работи сайтът Аirsofia.info. А от Столичната община нямат информация до колко данните от любителските апарати са достоверни.

 

Методът за предсказания

Сложни изчисления прави НИМХ за прогнозите

Зам.-директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов обясни, че първата стъпка в правенето на прогноза за състоянието на въздуха, е да се предскаже времето в отделните райони на София за 3 денонощия напред. След това се прогнозира състоянието на атмосферата по отношение на възможността й да задържа замърсители на въздуха. „Избират се елементи от типа на температурни инверсии, дали ще има вятър, наличието на валежи, и пр. Всички тези неща свързваме и с предистория. Тоест, имаме данни какво е било замърсяването предишните 5 години, в същите атмосферни условия”, допълни метеорологът.

По думите му специален стохастичен модел прави връзката между тези параметри и резултатите от тях в предишни години. „Всичко е направено в една технология, която е автоматична. Крайният резултат получава Столична община и се публикува на сайта й, така че гражданите могат да го видят”, каза Брънзов.

 

Различни методи следят за замърсяването

Хората не са наясно какво показват отделните институции

Наличието на различни методи при измерването на чистотата на въздуха в София сериозно обърква гражданите. Експерти от ИАОС, Столичната община (СО) и НИМХ обясниха пред вестника, че всъщност разминаване в данните няма, а те просто са представени по различен начин. Хората гледат основно много по-достъпните моментни (почасови) измервания за замърсявания на въздуха от таблата в столицата или от любителския сайт airsofia.info.

Според Директивата 2008/50/ЕО на ЕС за качеството на атмосферния въздух нормата е за денонощие, а не за час и е 50 микрограма концентрация на фини прахови частици. Средноденонощни норми у нас мери само ИАОС.

И Европейската агенция по околната среда е сертифицирала като надеждни единствено техните станции.

Втората официална институция, която се занимава с въздуха е Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Но там се правят прогнози, а не измервания. Прогнозите са на базата на изчисления за състоянието на въздуха в следващите три дни.

Според зам.-директора на НИМХ проф. Христомир Брънзов гражданите много често сравняват моментни измервания със средните за денонощието, което е грешно. Той поясни, че изчисленията се правят, като се съберат всички междучасови стойности и се разделят на 24. На базата на средноденонощните замервания на ИАОС Институтът прави своите прогнози за столицата.

Експерти от ИАОС обясниха за „Труд” и методологията, по която се измерва качеството на атмосферния въздух и как се получават данните, които всички виждаме на сайта на Брюксел European Air Quality Index. Те са почасови и средноденонощни, но важни са вторите.

„В нашите станции фините прахови частици се анализират автоматично, на принципа на бета абсорбция (измерването на бета частиците, бел. ред.). Паралелно с тези апарати работят и други за измерване на замърсители по различен метод – чрез гравиметричен анализ, съгласно Европейски стандарти за изгорели газове. Така още веднъж се определя съдържанието на ФПЧ във въздуха. След това се съпоставят двата резултата и се доказва идентичност”, коментираха експертите.

Третата институция е Столичната община, която в момента разработва собствен метод за измерване на замърсителите.

Преди дни беше публикуван доклад на 15 Върховни одитни институции, сред които участва и българската Сметна палата, посветени на мерки за подобряването на качеството на атмосферния въздух. От там става ясно, че България спазва всички изисквания, поставени с европейските директиви и международни споразумения.

 

Столичният зам.-кмет Йоана Христова пред „Труд”: Европейската агенция публикува обобщени данни

София с нова система за измерване на ФПЧ

Таня Дачева

Европейската агенция публикува индекс, който е съвкупност от различни параметри на въздуха. Това са обобщени данни на различни параметри на въздуха по методика, разработена от Европейската агенция по околна среда. На сайта на Столичната община се публикуват в реално време и данни за отделните параметри - фини прахови частици, серни и азотни окиси, въглероден диоксид и т.н., съотнесени към нормите на европейското и националното законодателство. Това коментира столичният зам.-кмет Йоана Христова в отговор на въпрос на „Труд” откъде идва разминаването, което понякога се получава между данните на сайта на Столичната община и индекса за чистотата на атмосферата на Европейската агенция.

В момента Столичната община използва данните от 6-те станции на ИАОС, част от Националната система на екоминистерството за мониторинг на качеството на въздуха. На сайта на общината софиянци могат да се информират за почасовите и за средноденонощните данни за въздуха.

Предстои до края на 2019 г. Столичната община да изгради и собствена местна система за измерване на данните на въздуха, която ще включва 22 сензора, разположени из цяла София. С 672 000 лв. ще бъдат купени тези 22 сензора за измерване на въздуха и разработена Отворена платформа за данни. Тя ще позволи да бъдат показани и анализирани данни и от други източници, включително и от станциите на ИАОС, които сега се използват. Дейността ще се реализира по проект AIRTHINGS на програма „Балкани-Средиземно море” 2014-2020.

Столичната община ще купи със собствени средства и една мобилна станция за мерене на качеството на въздуха.

”Всички данни планираме да бъдат визуализирани в реално време в тази платформа, където гражданите да могат да се информират своевременно”, каза Христова.

Платформата ще е отворена, така че към нея ще могат във времето да се добавят още измервателни уреди и системи.

Попитана какво е отношението на общината към любителските станции, Христова отговори:

„Общината подкрепя въвеждането на иновативни технологии. Любителските станции за измерване на въздуха са част от тези технологии, които сега се тестват в различни градове в Европа”, каза тя. Градската управа очаква резултатите от проверка на достоверността на данните от любителските станции, която беше стартирана през 2018 г. от екоминистерството и НИМХ. „Самите ние ще тестваме иновативни подходи”, увери Христова.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България