Световен ден на WC

Милиони хора по света все още нямат тоалетни

Замърсени води причиняват болести

На 19 ноември се отбелязва Световният ден на тоалетната. Той е иницииран от ООН с цел повишаване осведомеността на хората по проблемите свързани с канализация и хигиенни условия. Днес 892 милиона души продължават да облекчават естествените си нужди на открито. Това води до сериозни последствия за околната среда и тяхното здраве. Замърсените води, които по-късно консумират, причиняват заболявания като диария. Те са причина за смъртта на 361 000 деца на възраст под 5 години годишно.

В природата, след края на жизнения си цикъл, ресурсите естествено се рециклират и запазват баланса. Според предложение на ООН от 2018 г., в някои случаи е достатъчно да се възпроизведат тези естествени цикли, за да се намери решение на някои от най-важните проблеми, свързани със санитарната защита в някои части на света. Фондация We Are Water организира конференция за обсъждане и представяне на решения за канализация, които работят в хармония с околната среда и дават възможност на общности да управляват отпадъците си с наличните ресурси. Милиони хора нямат тоалетни и не могат да отговорят подобаващо на естествения призив на своите физиологични инстинкти. Тази липса на тоалетни означава, че в голям мащаб човешките изпражнения не се отвеждат или третират: - 60% от световното население, около 4,5 милиарда души, няма тоалетна в домовете си; - водата и почвата, които поддържат човешкия живот, се замърсяват; - 1,8 милиарда души пият вода, която може да бъде заразена.

Санитарните решения, основани на самата природа, се използват най-много в екосистемите за третиране на човешките отпадъци, преди да се върнат в околната среда. Повечето от тези решения са насочени към опазването и управлението на растителността, почвите и влажните зони. Някои от тях са: Тоалетни с торище, което събира и обработва човешките фекални отпадъци и по този начин осигурява торове за земеделието. Създадени от човека влажни зони и тръстикови масиви, които филтрират отпадъчните води, преди да се върнат в реките. За съжаление, изглежда пътят до реализацията е все още дълъг.

(БГНЕС, със съкращения)

Коментари

Задължително поле