"Светофар" следи за повишена радиация във варненската онкоболница

Дозиметрично оборудване за експресен контрол върху параметрите на системите с йонизиращи лъчения закупи с 347 100 лв. по европроект варненската онкоболница.

Апаратурата ще намали значително риска от облъчване на персонала. С нея ще се измерват и параметрите на линейния ускорител в отделението по лъчетерапия, където работят 32 души. Техниката позволява на здравното заведение да изгради съвременна дозиметрична лаборатория, която ще може да се ползва и в други лечебници. Общата стойност на проекта, разработен изцяло от екипа на онкоболницата, е над 388 000 лв. С част от средствата в отделението е монтиран информационен "светофар", върху който денонощно се изписват резултатите от мониторинга върху нивата на гама фона в помещенията и заобикалящата среда. Устройството ще подава сигнал при всяко отклонение в нормите. Така пациентите и персонала на отделението по лъчетерапия ще са максимално защитени и спокойни при провеждане на процедури.

Чрез новото оборудване болницата се надява да привлече повече млади специалисти, тъй като част от работещите са в предпенсионна възраст.

Коментари

Задължително поле