Свищов и Зимнич работят по проект за близо 1 млн. евро

Замисълът цели общи мерки за защита от бедствия и аварии

Свищов и румънският град Зимнич си партнират по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“. Разработката е финансирана по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 и е на обща стойност 989 405 €. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Проектът има за цел да обхване всички жители в района на програмата и да създаде мерки за защита в областта на наводненията, опазване на горите, земетресенията и други бедствия, при които хората да бъдат подпомогнати от Кризисния център.

Населението, което ще се възползва от мерките за защита на проекта, е около 65 000 жители. Чрез проекта ще се създаде съвместно партньорство и ще се извършва обмяна на опит в областта на съвместното ранно предупреждение, както и реагиране при извънредни ситуации.

Целта на задание е насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването и управлението на риска, Опазване на околната среда и спомагане за ефективното използване на ресурсите. Чрез изпълнението на проекта ще се подобри качеството на съвместното управление на риска в района на изпълнението на проекта за трансгранично сътрудничество.

Проектът включва още изготвяне на планове за действие и устойчивост при бедствия, както и кампании за повишаване на осведомеността за трансграничното население, относно опасностите и смекчаване на риска от кризисни ситуации.

С реализацията на разработката ще се създадат два напълно оборудвани центъра за аварийни ситуации – Кризисни центрове в с. Овча Могила, Община Свищов и гр. Зимнич. Предвижда се още конкретизиране на мерки за предотвратяване на наводнения, пожари и други бедствия, създаване на система за управление на риска и трансгранични спасителни услуги, съвместно предотвратяване и управление на риска от бедствия като един от основните трансгранични приоритети, както и подобряване на съвместното управление на общите рискове на трансгранично равнище.

Коментари

Задължително поле