Североизточното предприятие прие студенти

Лекция на тема „Дивечът като биологичен ресурс“ изнесе пред студенти от ШУ „Еп.Костантин Преславски“ ловният експерт на Североизточното държавно предприятие инж. Тервел Стефанов. В конферентната зала на предприятието гостуваха студенти от IV курс, специалност „Екология“ на висшето училище. Инж. Стефанов обясни на студентите какви грижат се полагат за дивеча и какво се прави, за да се ограничат набезите на бракониери в ловните територии. Запозна ги и с най-добрите български трофеи от благороден елен и елен лопатар, дива свиня и дива котка. От 30 години България държи първенството за трофей от благороден елен, като животното, което все още не е надминато никъде по света, е отстреляно в Североизточна България, обясни ловният експерт.

Инж.Стефанов запозна студентите и с нормативната уредба, по която работят ловните специалисти, ловците, организациите, които отговарят за стопанисването и опазването на дивеча, както и контролните органи, които следят за спазването на законите в сектора.

Ръководствата на Североизточното държавно предприятие и ШУ „Епископ Константин Преславски“ подписаха преди 2 години договор за сътрудничество, по силата на който студенти стажуват в предприятието и неговите териториално поделения. Лекцията „Дивечът като биологичен ресурс“ е включена в учебната програма на еколозите по идея на доц. Жени Димитрова, преподавател във висшето училище.

Коментари

Задължително поле