Сложна схема за втората пенсия

Ако хората имат достатъчно натрупани пари в партидата си, ще могат да избират между три вида пожизнена пенсия.

НС прие окончателно промените в Кодекса за социално осигуряване

Срокът за прехвърляне на парите в НОИ расте до 2038 г., когато става 5 г.

Три вида пенсии изплащат фондовете

Депутатите затрудниха максимално прехвърлянето на втората пенсия от частен пенсионен фонд в НОИ. Парламентът одобри сложна схема от срокове за промяна на осигуряването, след като прие окончателно промените в Кодекса за социалното осигуряване. Така всеки бъдещ пенсионер ще трябва да следи колко време му остава до пенсиониране, за да не изпусне срока да премести партидата си в НОИ, ако реши. За хората, изпуснали вече 5-годишния срок да прехвърлят парите си, се дава отсрочка от 1 януари до 30 юни тази година да направят това.

От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. смяната на фонда трябва да стане не по-късно от една година преди навършването на пенсионна възраст за масовата трета категория труд, от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години, от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта, от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от четири години. След 1 януари 2038 г. срокът вече става пет години преди навършване на пенсионна възраст.

Според Георги Гьоков от левицата тези срокове са в ущърб на осигурените лица, тъй като те могат да направят информиран избор, едва когато отговарят на условията за пенсиониране. Затова от БСП предложиха тези срокове да отпаднат, но идеята им не беше приета. Според председателя на социалната комисия в НС Хасан Адемов обаче липсата на срок крие определени рискове. През периода, в който средствата са прехвърлени в НОИ, няма инвестиции и доходност. Разбирам, че за вас е важно да има свобода, но е важно да има предвидимост и съответната доходност, обясни Адемов.

Хората, избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд в НОИ, може да изберат да се върнат обратно в частния, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст, записаха още депутатите.

Пет вида пенсионни продукта ще изплащат частните фондове. Ако хората имат достатъчно натрупани пари в партидата си, ще могат да избират между три вида пожизнена пенсия - без допълнителни условия, такава с период на гарантирано изплащане и пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Периодът на гарантирано изплащане може да бъде от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице. Пожизнена пенсия обаче ще получат само хората, които имат достатъчно натрупвания, за да получават поне 15% от минималната пенсия за стаж и възраст от НОИ или 45 лв. месечно за тази година.

Ако средствата в индивидуалната партида са по-малко, пенсионерът може да получи парите си разсрочено или накуп. За да се вземат разсрочено, наличното в сметката трябва да позволява месечната сума да е между 45 и 300 лв. Ако в партидата има по-малко от три минимални пенсии или 900 лв. към този момент, сумата ще може да се изтегли наведнъж при пенсиониране.

Когато размерът на средствата по индивидуалната партида към датата на определяне на плащането е по-малък от сумата на брутния размер на преведените от НАП и НОИ осигурителни вноски, се допълва до тази сума със средства от резерва на дружеството, записаха окончателно депутатите.

На лоялни клиенти

Фондовете ще дават отстъпки за пазаруване

Пенсионноосигурителните дружества ще имат право да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица в полза на пенсионерите и осигурените лица. Това записаха още депутатите с промени в КСО.

Така едно дружество ще може да привлича клиенти, не само с пенсионните си продукти, но и като дава отстъпки за пазаруване в магазини и бензиностанции например. При придобиване право на допълнителна пенсия осигуреното лице има право да получи при поискване информация за размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, прие още НС. Минималният размер на капитала на пенсионноосигурителното дружество е 7,5 млн. лв., определи парламентът. Той трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за пенсионна лицензия, съответно към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър - при последващо увеличаване на капитала.

Дружеството е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност. 

Може и да се намалява

Актуализират сумата веднъж годишно

Разшириха кръга от наследници

Пожизнените пенсии и разсрочените плащания ще се актуализират веднъж годишно, реши окончателно парламентът. Това ще става с не по-малко от 50% от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен размерът на пенсията.

Втората пенсия ще може да се намалява, ако свършат средствата в партидата на пенсионера. Размерът є обаче не може да пада под гарантирания, т. е. под сумата, отпусната първоначално от пенсионното дружество. Преди да пристъпи към намаление дружеството първо ще използва резервите си и тогава ще компенсира лошите инвестиции с намаление на пенсията.

Всеки, който получава втора пенсия, ще може веднъж годишно да иска допълнително преизчисление, ако продължава да работи. За него ще открива нова партида, в която ще постъпват новите осигурителни вноски за периода на работа.

Вторите пенсии ще се наследяват от пълния кръг наследници по Закона за наследството, което включва и братя и сестри. Пожизнената пенсия ще може да се наследява, само ако е с гарантиран период на изплащане.

Данни на Комисията за финансов надзор

Имаме средно по 3826 лв. за старини

Мъжете са натрупали повече

Мъжете имат натрупани средно по 3966 лв. за втора пенсия, а жените по 3647 лв., показват данните на КФН.

Средно по 3826 лв. на човек са натрупани в часните универсални пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват всички работещи, родени след края на 1959 г., обявиха от Комисията за финансов надзор.

Лични партиди в УПФ имат всички, които са работили в страната поне месец през последните двайсетина години. Част от тях обаче са емигрирали, други пък въобще не работят, защото някой член на семейството с високи доходи ги издържа. Тези хора въобще не разчитат на пенсия. Ако от данните на пенсионните фондове извадим хората, за които през 2020 г. не е платен нито един лев осигуровки, се оказва, че средната натрупана сума за всеки осигурен е малко по-висока - 5150 лв.

Мъжете имат малко повече за старини от жените. Всеки осигурен мъж има по личната си партида в УПФ по 3966 лв., а всяка жена - по 3647 лв. Причината за това е, че заплатите на мъжете най-често са по-високи от тези на жените. Освен това жените често се грижат за децата, докато мъжете изкарват пари, което води и до плащане на по-големи осигуровки за мъжете.

Mладите хора имат по-малко средства в пенсионния си фонд от тези с дълъг трудов стаж. Например хората на възраст между 30 и 34 години имат средно по 2950 лв. за втора пенсия, а тези между 35 и 39 години имат по 3900 лв.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения