Сорос плаща за ромите да останат в гетата

Фондации настояват за узаконяване на къщите в махалите

Искат мораториум върху събарянето на копторите

“Отворено общество” на Джордж Сорос и фондация „Америка за България” плащат кампании, за да убедят обществото как циганите трябва да останат да си живеят в гетата. Условието е да се узаконят незаконно построените им къщи. Това ще поискат днес около 100 неправителствени ромски организации събрани в платформата Постоянната ромска конференция. На форума в хотел „Маринела” е обявено, че ще присъстват посланикът на САЩ Ерик Рубин, зам.-министърът на регионалното развитие Малина Крумова и депутати. Идеята на ромските организации е да представят резултатите от кампанията „Дом и сигурност за всеки”. Организаторите твърдят, че 26 000 граждани са подкрепили с подписи кампанията и че над 200 000 къщи, сред които и ромски нямат законов статус.

Повечето роми предпочитат да останат да живеят в гетата, искат да им се узаконят незаконно построените коптори и да се подобрят условията за живеене в махалите. Това показват данни от представително социологическо проучване, проведено в рамките на кампанията „Дом и сигурност за всеки”. В него са участвали 1100 роми, живеещи в обособени махали и квартали. Не е посочено коя социологическа агенция е направила проучването, но констатацията в него е следната:

Поставени в хипотетична ситуация на избор на място за живеене 68.4% от анкетираните роми заявяват, че биха предпочели да останат в махалата или квартала, в който живеят. 12.0% биха предпочели друг квартал или махала населена предимно с роми.

Обяснението е, че в гетата ромите се чувствали най-комфортно, можели да разчитат на подкрепата на близки и роднини. „Важен елемент е и сигурността в квартала, който ги пази от заобикалящия ги, враждебен според тях, свят на мнозинството”, констатират изследователите.

Те посочват, че голяма част от анкетираните се притесняват от дискриминационно отношение. Ромите твърдят „няма да ни приемат”, „смятат ни за крадци, не дават на децата си да играят с нашите, не ни уважават, пазят се от нас, смятат ни за мързеливи, имат лошо отношение към нас”. На 9.2% ще им липсват роднините и приятелите. 5.7% се притесняват, че ще трябва да променят разбиранията си за начина на живот. В изследването се твърди, че обособените ромски квартали (махали), са се образували по естествен път още преди създаването на Третата българска държава през 1878 г.

Анализ по поръчка на Института за европейски политики на Отворено общество дава конкретни препоръки за решаване на проблема с незаконните ромски къщи в гетата. Документът, който ще бъде представен на днешния форум е подготвен от Александър Кашъмов и Даниела Михайлова от „Иницициатива за равни възможности”.

Авторите препоръчват „законодателна промяна в обозримо бъдеще в две насоки: на правната уредба за узаконяването на конструктивно устойчивите сгради за жилищни нужди, представляващи единствено жилище и диференциация на правилата за третиране на незаконно изградени сгради за жилищни и нежилищни нужди, както и инкорпориране в българското законодателство на международно-правната защита на граждани в случаите на принудителни разрушения и/или изваждания от единствени жилища.”

В доклада се настоява и за налагане на мораториум върху изпълнението на вече издадени заповеди за разрушаване на незаконни къщи в гетата.

 

 

Досие

Организациите на Сорос са много дейни, когато става дума за финансиране на инициативи по ромските въпроси. У нас циганските НПО получават финансиране, което минава през „Отворено общество“, „Америка за България“.

Един от проводниците на финансирането е, например, СНЦ „Инициатива за равни възможности”. През 2010 година тази организация започва програмата „Равни възможности за ромските деца в детските градини и предучилищните институции в София и преминаването в интегрирана училищна среда”.

В началото парите по програмата идват от „Америка за България“ - това е видно и от официалния сайт на СНЦ „Инициатива за равни възможности”. Там е записано също, че след това проектът продължава, но вече с подкрепата на Ромски образователен фонд (РОФ). Но зад този фонд всъщност е софийският клон на „Отворено общество“ на Джордж Сорос. Самият РОФ раздава грантове у нас с цел „заличаването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система“.

 

Случка от Швейцария

И евреите се отказаха да помагат

През 1999 година и еврейската общност в България е готова да помогне за интеграцията на българските роми. Яков Джераси води на работно посещение в Швейцария делегация от лидери на български ромски организации. Идеята на визитата е ромските представители да изяснят статута на общността и да представят проблемите на малцинството на среща с Мери Робинсън, тогавашен шеф на отдела за правата на човека към ООН. След разговора им ромската общност получава в Базел и дарения от графиня Естер де Помери.

Джераси се връща обратно в България, но по-късно през деня телефонът му позвънява. Оказва се, че двамата лидери на организациите са посетили магазин за дрехи в Базел и са откраднали няколко чифта панталони, тръгвайки си с тях. Местната полиция поискала да вдигне обвинения, но Джераси обяснил, че това всъщност са „културни различния”, а не опит за грабеж.

 

Програми за подобряване стандарта на живот на малцинствата

Милиони потънаха в калта на махалите

По проектите на СИФ 231 общини са взели участие

Никой не може да посочи колко пари са похарчени за ромска интеграцията. Независимо от направените инвестиции циганите продължават да живеят в гета.

Данните от европейския доклад за изпълнение и резултати по международни програми в периода между 2003г. и 2010г. сочат, че Социално-инвестиционен фонд (СИФ) е изразходвал 65,8 млн. евро за подобряване стандарта на живот на малцинствата в България. Той включвал ремонти по инфраструктурата, осигуряване на вода и канализация, както и инфраструктура, свързана с предоставяне на центрове за хора с увреждания, за социални грижи, училища и здравни заведения. В него взелите участие са 231 общини, а усвоените средства са 124 527 080 лева, от които държавното финансиране е 22 768 413 лева. Резултати сочат, че 111 квартала са свързани с чешмяна вода, 157 училища и детски градини са ремонтирани, 150 общински социални центрове са изградени и 42 пътища са подобрени. По вторият компонент на СИФ - микропроекти за развитие на общинска инфраструктура са изпълнени са 468 проекти на стойност 116 449 987 лв.

Данните са оперативната програма за регионалното развитие (ОПРР) сочат , че са изхарчени 8 милиона евро по програмата за „Изграждане и рехабилитация на социални жилища”, стартирала през 2011г.. Постигнатите до момента резултати са изградени 150 жилища в Дупница, изградени 80 и обновени 9 жилища във Видин и напълно обновени 33 апартамента в Девня. Броят на хората, които живеят в построените жилища е 684 лица.

Новият план за действие на „Региони в растеж” е със срок до 2020 г., а в бюджета от 14, 2 милиона евро са заложени дейности в 39 общини с висока концентрация на роми. Той предвижда строителство на жилища и ремонт на съществуващи такива, социална помощ при намиране на работа и повишаване на образователното ниво на ромите.

Статистика

Циганите са над 800 000 по неофициални данни

10% от населението в България

По данни, събирани от неправителствени организации, включително и ромски, числеността на тази малцинствена общност е не по-малко от 800 000 души, което представлява над 10% от населението в България. Според официалната статистика, базираща се на последното официално преброяване от 2011 г., циганите са около 330 000.

В страната съществуват повече от 20 подгрупи, които се различават помежду си по различни признаци: религиозен, езиков (най-често диалекти), традиционен поминък, произход (мястото, откъдето са мигрирали) и др. Те са и на различна степен на развитие.

Обособените ромски квартали в големите градове достигат до колосални размери – Столипиново в Пловдив наброява над 40 000 души, Факултета в София - над 30 000, Максуда във Варна над 25 000. Реално това са градове в самите градове.

Коментари

Задължително поле