Софийският районен съд ще се произнесе до месец по жалбата на Лозан Панов срещу наложената му глоба от 1000 лв.

Съдия Ангел Павлов от Софийския районен съд ще се произнесе в срок до месец по жалбата на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов срещу наложената му глоба от 1000 лв.

Делото бе разгледано за втори път в СРС, тъй като съдия Павлов откри допуснати съществени процесуални нарушения, допуснати в предишното заседание. Тогава бе изслушан представител на Сметната палата, тъй като наказателното постановление срещу председателя на Върховния касационен съд е издадено от председателя на Сметната палата. След промени в закона обаче правоприемник и страна по казуса трябва да бъде не сметната палата, а новата комисия "Антикорупция", обясни съдия Павлов.

Делото бе заведено, след като Панов отказа да плати глобата, която му бе наложена, защото не е представил в срок декларация за имущество. На предходното съдебно заседание Панов се яви лично и обясни подробно, че вече е декларирал имуществото си, но пред Инспектората на Висшия съдебен съвет и не е нужно да го прави и пред Сметната палата. Представител на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) вчера посочи пред СРС, че наложената глоба е законосъобразна и добави, че декларирането на имущество пред ИВСС не отменя задължението това да се направи и пред Сметната палата.

Лозан Панов и адвокатът му Александър Кашъмов не се явиха пред СРС днес.

Коментари

Задължително поле