Софтуер ни пресмята данъка върху доходите (обзор)

Най-бързият и лесен начин за подаване на годишните данъчни декларации е онлайн.

Стартира електронната услуга на НАП

Трябва обаче да въведем получени наеми от граждани и облекченията

Налог за продадена кола

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на граждани вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Повечето данни за получените през 2020 г. доходи автоматично са попълнени, при онлайн подаване на декларациите.

Но хората трябва сами да въведат доходите, за които в НАП нямат официални данни, като най-често това са доходи от наем за предоставяне на имот на гражданин. Хората трябва сами да попълнят и повечето облекчения, които искат да ползват. Например за младо семейство с ипотечен заем, за доброволно осигуряване за пенсия и застраховки “Живот”, както и за безкасови плащания, ако човек получава цялата си заплата по банкова сметка и харчи поне 80% от доходите си с банкова карта или банкови преводи. След като въведете данните софтуерът сам пресмята дължимия данък.

Хората, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) през Портала за е-услуги на НАП вече имат достъп до декларациите с въведена информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем при отдаване на имот на фирма, получени субсидии от Държавен фонд “Земеделие” и данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

За първи път тази година в декларациите има и автоматично въведени данни за получени суми от продажби в интернет с наложен платеж и доставка чрез куриер, както и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на гражданина по-малко от 12 месеца. Ако човек купи кола и я продаде след по-малко от 12 месеца дължи данък върху разликата между продажната и покупната цена. При автоматично попълнена цената на продажбата, в декларацията трябва да бъде посочена на каква цена е купена колата и данък да бъде платен върху разликата. Ако човек продаде кола, която е притежавал повече от година, не дължи данък.

5% отстъпка до 31 март

Крайният срок за пускане на декларациите е 5 май

Проверете внимателно данните

Информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефона на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.

Крайният срок за пускане на годишните данъчни декларации за доходите на хората от миналата година е 5 май, напомниха от НАП. По принцип срокът е до 30 април, но заради Великденските празници тази година той е няколко дни по-дълъг.

Който подаде годишната си данъчна декларация по електронен път до до 31 март и в същия срок прати данъка, ползва отстъпка от 5% от налога за довнасяне, но не повече от 500 лв. Условието за ползване на отстъпката е човекът да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията. Т. е. да няма стари задължения, чийто срок за плащане е изтекъл. Който иска да ползва облекчението е най-добре преди да пусне данъчната си декларации да провери през Портала на НАП за е-услуги дали има някакви стари задължения към хазната.

Данните за повечето получени доходи като например от заплати, хонорари и продажби чрез интернет вече са предварително попълнени в онлайн данъчните декларации. Но преди да потвърди предварително попълнената декларация човек трябва да я прегледа внимателно, да я допълни или коригира, ако това е необходимо, съветват от НАП. Например, ако има доходи от продажби в интернет на стоки, които е купил с фактури, може да посочи какви разходи е направил за тях. Ако човек продава направени от него бижута или картини чрез обяви в интернет, доходите трябва да бъдат попълнени в приложение №3 на декларацията, а не в приложение №2, където са печалбите от търговска дейност.

Електронната предварително попълнена данъчна декларация е предпочитана от над 90% от гражданите. Над 1 млн. души вече имат персонален идентификационен код (ПИК), с който могат да подават декларацията си онлайн. Който няма ПИК, може да го получи безплатно от всеки офис на НАП, независимо от постоянния адрес, уточняват от приходната агенция.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари