Социолози извадиха фалшиви данни за жълти стотинки

Изхвърлиха професионалните дипломи в кошчето за боклук

За голямо мое съжаление и за колегията също, социологическите агенции се разделиха на две групи - имаше две или три агенции, които вадеха абсолютно фалшиви данни. Фалшиви като методика за рейтингови изследвания. На тази база очаквано се появиха и големи съмнения в числата, които на базата на крайните резултати от първи тур изглеждат парадоксално. Една част от прогнозите се оказаха обърнати спрямо истинската картина, но те подлъгаха читателите и зрителите преди изборите. Някои социологически агенции направо доказаха и то с не едно свое „изследване“, че изложиха професията на социолозите.

Правеха се някакви сондажчета с по 300-350 човека в серия от областни градове с неясно каква извадка. За София извадката им беше 850 души. И сами декларираха нещо абсурдно - че тази извадка е съставена от две подизвадки, като едната е правена „лице в лице“ с избирателите, а другата - чрез онлайн анкета. Това съчетаване с претенция за представителност е наистина нещо абсурдно. Друга агенция си позволи да представи ранна прогноза от 9 август - от месеца за почивка, при това за втория тур в София. И това - от телефонно интервю, отново само с 800 души в София. Ето такива неща имам предвид.

Други, обратно, като „Сова Харис“ например, работиха добре.

Докато колегите от „Маркет Линкс“ си изхвърлиха професионалните дипломи в кошчето за боклук.

Общото състояние на обществото доведе до тези непрофесионални прояви сред социолозите. Навсякъде днес наблюдаваме корупция, абсолютна неморалност, цинизъм от типа „излагаш се и не ти пука“. Това поведение започна да превзема и гилдията на социолозите от 2014 година и сега наблюдавахме неговия апотеоз.

В периода 1999-2011 година се спазваха професионалните стандарти, имаше добър синхрон между социологически агенции и медии. Сега подготвените журналисти в медиите намаляха, а агенции, които очевидно са пред фалит и имат проблеми с финансовото си оцеляване, вече правят големи компромиси с професионалното си достойнство.

Социологията в България все още работи по световните стандарти и не искам да обобщавам под един знаменател всички.

Но социологическите агенции се разделиха на две групи - едните продължават да работят професионално, а другите се продават за жълти стотинки. И в това е безобразието.

Не ми е приятно да го кажа, но в момента сред нашето социологическо братство пълзи и превзема все повече агенции и изявени колеги едно безумие, едно драстично изневеряване на основни професионални стандарти- в масовите медии това вече създава пошъл образ на науката ни като цяло.

За жалост, тези екстремни случаи зачестяват и стават изключително тревожни. Цялата разруха и деградиране във всички останали сфери на обществото, като че ли навлезе и в социологията.

Аз апелирам, че това трябва да бъде признато, да бъдат ясно посочени виновниците. Очевидно е, че и тук е нужно някакво прочистване.

От друга страна избирателят трябва също да се напрегне малко и сам себе си да се ограмоти, за да може като читател, зрител или слушател да е в състояние да отделя професионалното от фалшивото изследване. Избирателят трябва да има съответна култура за четене на рейтинги и изборни прогнози. Например, трябва да знае, че в Изборния кодекс има чл. 205, където изрично се казва, че изследване в изборния период не може да бъде публикувано, без да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.

Нищо от това не е редно да бъде спестявано.

Българска социологическа асоциация (БСА) се ангажира със спазването на професионалните и етични стандарти на социологическите изследвания, както и със защитата на изследователската и академична свобода на работещите в областта на социалните науки. Българският зрител, слушател и читател трябва да се ограмотява, да знае и думата „претегляне“, което също е професионален стандарт, когато структурата на извадката по някои от социал-демографските признаци, се е деформирала. Най-често това се случва със степен на образование, с етническа принадлежност.

Необходимо е образоване и на журналистите, и на публиката. Трябва да се знаят законовите изисквания при обявяване на рейтингови данни от изборни изследвания. В професионалните стандарти за правене на прогнозни представителни изследвания имаме 5-7 характеристики на извадката и валидността, на метода за набиране на информацията, на обработката и претеглянето на данните, на прехода от номинални рейтинги към отговорна изборна прогноза в петъка преди изборния ден.

 

Нужна е обратна взискателност

А след като се знае всичко това, да има обратна взискателност към социолозите, които подават към медиите рейтинги за публикуване, без съответните характеристики на своето изследване. Медиите трябва да ги изискват и без тях да не публикуват. Това няма да е цензура, а е абсолютно нужен филтър, за да не се публикуват глупости и явно фалшиви неща.

През тази 2019 година още 3 агенции упорито работиха, за да им се срине репутацията. Социологията е фундаментална наука и не може някои колеги с дребно търгашество да ни съсипват всички нас пред общественото мнение.

Коментари

Задължително поле