Спестиха 104 хил. лв., като плащат с карта

Данъчното облекчение за деца е оставило в джоба на българите 1,2 млн. лв. през 2018 г. Това означава, че облекчението струва на хазната 100 хил. лв. на месец.

Хазната губи 634 млн. от данъчни облекчения

Приходите от бирата са свити с 2,4 млн. лв.

142 млн. лв. по-малко влизат в бюджета заради по-ниския ДДС в туризма

Kато плащат с банкови карти, хората са спестили 104 хил. лв. през миналата година. Това гласи доклад за данъчните разходи, изготвен от Министерството на финансите. Данъчните разходи всъщност са приходи, които хазната губи, заради различни преференции като облекчения за деца, по-ниски ставки, ускорена амортизация и др. За 30 от данъчните разходи има достатъчно информация, за да бъде определена стойността им, като през 2018 г. от тях хазната е загубила 634,8 млн. лв., или 1,97% от всички данъчни приходи.

Човек може да спести 1% от данъка върху доходите си, но не повече от 500 лв. годишно, ако похарчи над 80% от доходите си с банкови карти, преводи или онлайн плащания. Така хората са спестили 104 хил. лв. налози, а заради онлайн подаване на годишната данъчна декларация до 31 януари в джоба им са останали още 1,3 млн. лв. Облекчението за хора с намалена работоспособност струва на хазната 29 млн. лв. Благодарение на лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане гражданите са спестили 4,5 млн. лв. Чрез дарения дължимите налози са намалени с 306 хил. лв., а облекчението за млади семейства е оставило в джоба на хората с ипотечни заеми над 1 млн. лв. От данъчното облекчение за деца бюджетът е загубил 1,2 млн. лв.

Общите загуби за хазната от облекченията в данъка върху доходите са 65,5 млн. лв. По-ниското ДДС от 9% за настаняване в хотели е намалило приходите в хазната със 142,8 млн. лв. Загубите за бюджета от преференциите в акцизите са 159,7 млн. лв., а от корпоративните данъци - 267,6 млн. лв.

Най-големият разход за хазната от корпоративните данъци идва от възможността фирмите да пренасят данъчни загуби в следващи години - 178 млн. лв. От преотстъпването до 60% от корпоративния данък за земеделци хазната губи 25,8 млн. лв. А от преотстъпването до 100% от данъка за предприятия в общини с висока безработица приходите в хазната намаляват с 14,2 млн. лв.

Загубите на бюджета от облекчението за производство на домашна ракия са 908 хил. лв., а от намаления акциз за бира от независими малки пивоварни хазната губи 2,4 млн. лв. За сравнение от възстановения акциз за дизела, използван от земеделски производители, загубите за бюджета са 84 млн. лв.

 

510 млн. лв. остават за бизнеса

Фирмите с 4 пъти повече преференции от гражданите

Данъчните разходи с икономическа цел като насърчаване на инвестициите, производството и разкриването на работни места през 2018 г. са на стойност 543 млн. лв. А данъчните разходи, които имат роля на социално подпомагане за определен кръг от граждани, са в размер на 91,6 млн. лв. По отношение на различните отрасли на икономиката най-много облекчения има за туризма, заради по-ниската ставка на ДДС от 9% за настаняване в хотели. На следващо място е селското стопанство с облекчения за 125 млн. лв.

От общия обем на данъчните облекчения 510,6 млн. лв., или над 80%, са за фирмите, а 124 млн. лв. са за гражданите. Оказва се, че фирмите получават четири пъти повече данъчни преференции от гражданите.

Коментари

Задължително поле