Спират пенсията в Турция, ако не обявиш, че си жив

Българите, които получават пенсията си в Турция, трябва да подават декларация през януари и юли.

Българите подават декларация два пъти годишно

Документът се изпраща в НОИ

Българските граждани, които получават българска пенсия в Турция, трябва да декларират, че са живи два пъти годишно пред нашите власти. Изискването е залегнало в споразумението между правителствата на България и Турция за изплащане на български пенсии там, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Получателите на такива пенсии трябва през януари и юли на съответната календарна година да се явяват лично пред официален орган в Турция за заверка на декларацията за живот. След това оригиналът на документа се изпраща до НОИ.

Пенсията се спира, ако човекът не е изпратил документа в срок до 10 февруари - за първото полугодие на съответната календарна година, и до 10 август - за второто. Изплащането се възобновява след получаване в НОИ на надлежно заверена декларация за живот.

Официални органи за заверка на декларациите са посланиците и консулите на България в Република Турция, турският Институт за социално осигуряване или други длъжностни лица, определени от турското законодателство - община, кметство, областна управа, нотариус и т.н.

Коментари

Задължително поле