Справедлива оценка за защитените видове

Снимка: Архив

Търси се и лоби за регулиране на хищниците

Националната организация на ловците организира срещи с кандидат-депутати за Европейски парламент и настояват за справедлива оценка на защитените видове. Това оповести вчера ръководството на Националния ловно-рибарски съюз „Сдружение на ловците и риболовците в България”. Целта е с тях да бъдат обсъдени важни въпроси, породени от необходимостта българските ловци и риболовци да спазват адаптирани в нашето законодателство, Европейски регламенти, директиви и споразумения.

Основен въпрос ще бъде дали може да се разчита на тяхната подкрепа за гарантиране на ловуването в България и по света. Ловците вярват, че във връзка с европейската Директива за местообитанията ЕК ще разработи справедлива процедура за оценка и изменение на статута на видовете, нуждаещи се от специална защита. Търси се и лоби за програми за регулиране числеността на хищниците.

Коментари

Задължително поле