Стартират новите проучвания на епископията на крепостта Трапезица във Велико Търново

Снимки: Веселина Ангелова

Разкопките в югоизточния сектор на хълма са под ръководството на доц. Мирко Робов

Стартират разкопките в югоизточния сектор на крепостта Трапезица във Велико Търново. Той е един от трите обекта на средновековната крепост, които ще се проучват през настоящия сезон с финансиране, осигурено от Министерството на културата. Заложените за това средства са около 20 000 лева.

Първите проучвания на хълма прави д-р Васил Берон през 1884 г. в рамките на втората археологическа експедиция на Търновското археологическо дружество, а през 1900 год. разкопки прави и Жорж Сьор.

С някои сериозни прекъсвания поради липса на финансиране, след 2007 г. на крепостта общо пет сезона се правят проучвания в различни сектори като разкопките в единия от тях са под ръководството на доц. Мирко Робов от великотърновския филиал на Археологическия институт.

"Разкрит бе затворен комплекс с площ от над 2,5 дка. Той се е издигал върху две съседни тераси, като архитектурна доминанта в него е големият кръстокуполен храм - №3. Влизало се е от югозапад, през вход със засводено покритие, стенописан отвътре, и богата керамопластична украса отвън. Настилка от каменни плочи е отвеждала към голяма двуделна постройка, свързана с обетателя на комплекса. Също плочникова настилка е свързвала сградата с църква №3. Самата църква е оформена с П-образна външна галерия. Зидани гробници предназначени за високопоставени особи, са установени в нейния притвор. Били са покрити с мраморни надгробни плочи. Отворени и ограбени, най-вероятно още в годините на робството", обяснява доц. Робов.

Той допълва, че плановите и функционалната характеристика на затворения комплекс го определят като голям столичен феодален ансамбъл свързан с духовно лице от църковната йерархия.

"Откритият костен завършек от архиерейски жезъл показва, че най-вероятно този комплекс е епископията на Трапезица", подчертава доц. Робов.

През 2014 г. е открита постройка със значителни размери – 23/8,5 м, която от изток завършва с апсида. Оформено е предолтарно пространство, като в конструкцията на интериора са били включени варовикови колони. Тя е допряна непосредствено от юг, до оградния зид на епископията. Определена е като новооткрита църква, с пореден №21. Именно доразкриването и пълното изясняване на на тази църква, както и връзката й с епископията, е основната задача през настоящия археологически сезон. При ограничени спасителни разкопки през миналия сезон се попадна на нейния притвор.

"Проучванията са важни и поради непосредствената перспектива югоизточният сектор да бъде включен в нов посетителски маршрут, в който да се обединят някои от най-значимите трапезишки църкви като №13, №14, №№3 и 4, епископията, а от север да се оформи подход към новата музейна сграда на хълма. Това ще бъде важна стъпка в поетапната социализация на крепостта", изтъква още доц. Мирко Робов.

Коментари

Задължително поле