Стартира проект за модерна социална инфраструктура в Елена

????????????????????????????????????

Разработката е за 99 571 лева

Стартира проект „Модерна социална инфраструктура – по-добри услуги за децата с увреждания и техните семейства“ в община Елена. Той е в подкрепа на деинституализацията на грижите за деца и се реализира с безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“. Стойността на проекта е 99 571 лв., срокът за изпълнение на договора е 12 месеца.

Проектът е от важно значение за общината, тъй като с него се осъществяват дейности, включени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година. Чрез надграждане на дейностите в Дневния център за деца с увреждания в Елена и прилагане на програма с вече създадени услуги „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ се цели да се повиши тяхната ефективност.

Ръководителят на проекта инж. Димитринка Иванова представи основните дейности. За реализирането на услугата се създава база на първия етаж на първия етаж на ученическото общежитие на СУ „Иван Момчилов“. Две от наличните помещения ще се преустроят и обособят в психосензорна стая и стая за почивка на деца с увреждания с кът за трудотерапия. Дворното пространство ще се ремонтира и обзаведе с подходящи съоръжения за тези деца, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.

Коментари

Задължително поле