Стартира проект за увеличаване капацитета на Центъра за деца с увреждания в Свищов

Инвестицията е за 119 600 лева

Стартира реализирането на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ за увеличаване капацитета на Дневния Център за деца с увреждания в Свищов. Инвестицията е на обща стойност 119 600 лв. От тях 85 000 лв. са от Европейския съюз чрез ЕФРР, 15 000 лв. – национално съфинансиране и 19 600 лв. от Община Свищов.

„С реализирането на проекта ще се надгради дейността и ще се разшири капацитета на услугата, с което ще се създадат условия за подкрепа на семействата, отглеждащи деца с увреждания или в риск от развитие на увреждания чрез услуги по Ранна интервенция“, обясни кметът на Свищов Генчо Генчев.

Към момента Дневният център предоставя социални услуги на 30 деца в две отделни сгради, публична общинска собственост. Това води до разделение на децата, на наличното специализирано оборудване, екипа от специалисти и съществено затруднява ефективното и целесъобразно използване на наличните ресурси.

Предстои ремонт и преустройство на допълнителни помещения в сградата на Учебен корпус „Алеко Константинов“, за да се обедини местонахождението на двете условно създадени групи на социалната услуга. Предвижда се реконструкция на четири бивши класни стаи, библиотека, хранилище, помощни и санитарни помещения, коридор. За всички деца ще са осигурени подходящи помещения за групова и индивидуална работа, терапевтични въздействия, санитарно и хигиенно обслужване. Същевременно ще бъдат създадени подходящи условия за съхранение и обработка на документацията и работата на екипа специалисти.

Коментари

Задължително поле