Строежът на жилища бележи сериозен ръст

Снимка: Архив

Само в София за три месеца са издадени разрешителни за вдигане на 237 кооперации

Правят 1203 блока и къщи

Строителството на жилища нараства с бързи темпове. Това се дължи на увеличаващото се търсене на нови апартаменти и къщи в София и останалите големи градове на страната, а предприемачите се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

Издадените от общините разрешителни за строеж на жилищни сгради през второто тримесечие на годината нарастват с 27,6% спрямо предходното, броят на жилищата в тях - с 8%, а общата им застроена площ - с 4,4%, сочат данни на Националния статистически институт.

За тримесечието кметствата са издали разрешителни за строеж на 1591 блока и къщи с 8456 жилища в тях и малко на 1 млн. кв.м разгъната застроена площ (РЗП), на 31 административни сгради/офиси с 62 хил. кв.м РЗП и на 1168 други сгради с 588 хил. кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 10,7%, макар че тяхната РЗП намалява със 7,8%. При разрешителните за строеж на други сгради е регистрирано увеличение с 1,7%, а при общата им площ - с 5,1%.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 7,8%, броят на жилищата в тях - с 3,4%, а общата им застроена площ - с 5,4%.

Броят на разрешителните за строеж на административни сгради намалява с 3,1% на годишна база, но по-показателно за ситуацията на пазара е, че тяхната РЗП нараства значително - с 80,9%. Това показва, че предприемачите изграждат доста по-големи обекти, които са подходящи за компании с много служители. А именно при големите офиси има най-сериозен ръст в търсенето.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през тримесечието са издадени в областите Пловдив - 263, София-столица - 237, Бургас - 147, Варна - 145, и София-област - 122. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София-столица - 3646, Пловдив - 1279, Варна - 868, Бургас - 445, и Кърджали - 336.

Увеличават се не само разрешителните, а и реално започнатите жилищни сгради. През второто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на общо 1203 блока и къщи в цялата страна с общо 5650 жилища в тях и със 725 хил. кв.м застроена площ. Започнало е и изграждането на 24 административни сгради/офиси с близо 30 хил. кв.м РЗП и на 622 други сгради с 458 хил. кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради бележат сериозен ръст от 38,1%, жилищата в тях - с 26,1%, а общата им застроена площ - с 15,9%. При изгражданите административни сгради ръстът е 41,2%, но тяхната обща застроена площ е по-малко с 2,6%.

На годишна база започнатите нови кооперации и къщи са повече с 6,6%, но жилищата в тях са по-малко с 8,8%, а разгънатата им застроена площ - с 10,7%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 4%, но тяхната РЗП нараства с 14,6%, което отново потвърждава предпочитанията към по-големите офис сгради.

Строителство на най-много нови сгради е започнало в областите: София-столица - 272 жилищни, 5 административни и 28 други сгради; Пловдив - 155 жилищни, 3 административни и 71 други; София-област - 120 жилищни и 33 други; Варна - 112 жилищни, 4 административни и 29 други; и Стара Загора - 75 жилищни и 58 други сгради.

 

Качествените проекти се усвояват бързо

Наемат площи, още докато се изграждат

Големите компании знаят какво искат

На наемния пазар отдаването на сгради, които са все още в строеж, продължава да е водеща тенденция. „Големите компании имат много конкретни изисквания за това какво трябва да представлява офис средата. Тези наематели не чакат да видят готова сграда, за да вземат решение да се нанесат в нея. Те се запознават детайлно с проектите още на ранен етап и когато дадена офис сграда отговаря на нуждите им, сключват договор преди разрешението за ползване. Това, от една страна, дава възможност за предвидимост на пазара, от друга - е добър знак, че качествените офис проекти се усвояват изключително бързо“, коментира Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ в консултантска компания на пазара на имоти.

Офертите за първокласните офис площи в столицата са стабилни - 15 евро/кв.м за централната градска част и 13-14 евро/кв.м за висок клас офиси по големите булеварди. Доходността от инвестиционни сделки също поддържа устойчиви нива - 7,75-8% за първокласни активи.

Коментари

Задължително поле