Студенти от Свищов дискутираха добри и негативни практики в развитието на туризма

Световната туристическа организация определя 2017 г. за международна година на устойчив туризъм за развитие. Под този надслов се проведе в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов, организирана от катедра „Икономика и управление на туризма” студентска среща-дискусия. Събитието бе част от проявите, посветени на деня на студента от специалност „Икономика на туризма” в свищовското висше училище. В дискусиятас презентации участваха студенти от 3 и 4 курс на спец. „Икономика на туризма”.

В обръщението си към участниците, модераторът на форума доц. д-р Петя Иванова – ръководител на катедрата-организатор подчерта, че устойчиво е онова развитие, при което настоящето поколение задоволява своите потребности без да накърнява възможността на бъдещото поколение да задоволява своите потребности.Тя припомни, че идеята за устойчиво развитие възниква през 1972 г. на известната Стокхолмска конференцияпо околна среда, на която се заражда идеята за икономическо развитие, което да бъде в съответствие с възможностите на планетата и в хармония със социалното развитие. „Днес виждаме, че принципите и механизмите на устойчивото развитие се вграждат във всички икономически сектори, включително и в туризма. Хората най-често се докосват до природата чрез туризма и затова е необходимо съчетаването на екологичните цели с икономическите и социалните цели по начин, който да гарантира дългосрочната жизнеспособност на този вид индустрия. Мащабното развитие на туризма през последните години крие рискове отпретоварване и разрушаване на ресурсите, върху които всъщност се гради съществуването на туризма, каза още доц. Иванова.

Със свои презентации в дискусията участваха 6 екипа от студенти, разпределени в две направления – „Добри практики в устойчивото развитие на туризма” и „Негативни практики в устойчивото развитие на туризма”. Представянето на студентите оценяваше жури от преподаватели към катедрата –проф. д-р Марияна Божинова, проф. д-р Милко Палангурски, доц. д-р Тихомир Личев, ас. д-р Любомира Тодорова, ас. д-р Павлин Павлов и докторант Василиса Вълкова.

Победител в направлението „Добри практики” стана екипът от четвъртокурсници с отговорник Анелия Христова, в който бяха още Силвия Нинова и Шефкет Шефкет. В своята презентация студентите показаха добри практики за устойчиво развитие на туризма в европейски държави и в България. Цитирайки Световната организация по туризъм екипът подчерта, че насоките и управленските практики за устойчиво развитие на туризма са приложими към всички видове туризъм и туристически дестинации.

В направление „Негативни практики” журито класира на първо място екип от трети курс с отговорник Лилия Петкова, в който участваха Ивана Атанасова, Вероника Асенова, Виктория Симеонова, Мартин Петков. Екипът коментира някои от лошите страни на туристическия бизнес сред които са замърсяването на въздуха и шума, твърдите отпадъци и боклук, отпадъчните води, изчерпване на местните естествени ресурси и хабитати, презастрояването.

С поощрителна награда журито отличи екипът с отговорник Кристина Бебенова, в който бяха студентите Диана Ружева, Петя Михалева, Георги Пецински и Пламен Йонев –от IV курс. В своята презентация те акцентираха върху това, че някои форми на туризъм причиняват разрушаване на местообитанията на растенията и животните или пък водят до деградиране на ландшафта и растяща конкуренция при ползването на ограничени ресурси и услуги, като земя, питейна вода, енергия и пречистване на отпадъчните води.

Наградите на победителите бяха връчени по време на традиционната вечер на специалност „Икономика на туризма”.

Коментари

Задължително поле