Сухопътните войски отчетоха успешна година, но и задълбочаващ се недостиг на личен състав

„С усилията, старанието, професионализма на всеки един от състава на Сухопътните войски запазихме постигнатите способности, ръста на подготовка и оперативната съвместимост на щабовете и военните формирования за изпълнение на задачи по трите мисии на Въоръжените сили. Основните планирани мероприятия през годината са изпълнени. Въпреки съпътстващите ни трудности, резултатите от нашата дейност са положителни и това ни дава повод да отчетем годината като успешна”.

Това каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов по време на анализа на подготовката на Сухопътните войски през 2018 г. Форумът се проведе в присъствието на началника на отбраната генерал Андрей Боцев, командващия на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров, съветника на президента на Република България бригаден генерал Васил Лазаров, ръководството на Сухопътните войски и командирите на всички военни формирования, съобщщиха от МО.

„През 2018 година Сухопътни войски провеждаха своята подготовка в условията на динамична стратегическа среда за сигурност и задълбочаващ се проблем с комплектоването на формированията с личен състав“, каза още генерал-майор Михаил Попов.

За Сухопътните войски годината е била наситена с участия и провеждане на командно-щабни учения, на тактически, тактико-специални учения и тактически учения с бойни стрелби, тренировки и обучения.

Генерал-майор Попов акцентира на успешното участие на военнослужещи от Сухопътните войски в изпълнение на „Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2018 г.“ и споразумението между Правителството на Република България и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.

„Приоритет в работата на всички командни нива и през изминалата година беше подготовката на формированията за изпълнение на задачи по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”, като програмите бяха съобразени със спецификата на изпълняваните от контингентите задачи и натрупания досега опит в мисии“, каза още генерал-майор Попов.

Командирът припомни и приноса на Сухопътните войски при изпълнение на задачите по третата мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”.

В оказването на помощ на населението в тежки зимни условия и при потушаването на пожари са участвали 243 военнослужещи и 34 броя техника. Почти ежедневно през годината формирования от Сухопътните войски са участвали в мероприятия по разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени високо рискови боеприпаси на територията на цялата страна. Близо 287 военнослужещи и 124 единици техника са участвали в 58 мероприятия, като чрез взривяване са унищожени 377 боеприпаса.

Изпълнените задачи показаха, че Сухопътните войски разполагат с добре подготвени формирования за оказване помощ на населението при бедствия, които могат да изпълняват поставените задачи при всякакви условия, подчерта генерал-майор Михаил Попов.

През 2018 г. е завършило изпълнението на двете операции, възложени на Сухопътни войски в подкрепа на Министерството на вътрешните работи за защита на българо-турската граница.

Заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов запозна участниците в анализа със състоянието на войсковия ред и дисциплината във формированията за 2018 г. В сравнение с предишни години няма нарастване на броя на различните видове инциденти по вина на военнослужещи и цивилни служители във войските.

Командирите на военни формирования споделиха своите основни проблеми – некомплекта с личен състав на всички нива и трудностите за поддържане на остарялата техника.

Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев изказа благодарност и уважение към всички категории военнослужещи – генерали, офицери, сержанти и войници, както и към цивилните служители от военните формирования, за достойното изпълнение на поставените им задачи. Той сподели усилията, които полага военното ръководство на Българската армия за решаване на наболелите проблеми. Генерал Боцев изрази надежда предстоящият стратегически преглед на отбраната и въоръжените сили да даде конкретни отговори на това, какво ще е необходимо занапред за изпълнение на поставените задачи, за да могат да бъдат направени реални дългосрочни планове.

Коментари

Задължително поле