Съдът потвърди: Кмет на Шумен е Любомир Христов

Административният съд в Шумен потвърди решението на ОИК от 3 ноември за обявяване на Любомир Христов/ГЕРБ/ за кмет на община Шумен. Производството стартира по жалба на Коалиция „БСП за България“, чийто кандидат Венцислав Венков получи 77 гласа по-малко.

Съдът е приел, че при произвеждане на избора за кмет на Шумен не са допуснати нарушения в изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в решението на ОИК. Счел е за неоснователно твърдението за неправилно отчитане на действителни бюлетини като недействителни и обратното.

Както "Труд" писа, съдът откри производство по оспорване истинността на протоколи единствено от 4 избирателни секции, като извърши оглед на изборните книжа и не намери протоколи, жалби, решения на СИК или други данни, сочещи наличието на спор относно действителността на даден глас.

Също така за неоснователен е възприет и довода на оспорващите за недействителност на избора, поради наличие на поправки в протоколите на секционните избирателни комисии. Констатирано било, че при съставяне на протоколите, СИК са извършвали различни поправки, като от всички 127 протокола, 40 са с отразени поправки.

"Наличието на поправки в секционните протоколи не води до извода, че обективираните в тях данни не съответстват на действителното фактическо положение. Касае се за коригиране на технически грешки, допуснати по време на съставяне на протокола, преди неговото подписване от членовете на СИК и обявяване на резултатите от гласуването", се казва още в решението.

Съдът не е уважил и възражението на БСП за наличие на голям брой непопълнени бюлетини, намерени в избирателните кутии. Магистратите считат депозираната жалба за недоказана и неоснователна. Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд.

Коментари

Задължително поле