Със сензорна система ще ловят изстрели на бракониери в НП “Пирин“

Ръководството на Национален парк „Пирин” внедрява система срещу нерегламентирана стрелба в част от защитената територия. Тя се състои от сензори за разпознаване и регистриране на изстрели, които автоматично подават информацията до оператор в офиса на парка и до конкретен служител в „Паркова охрана”. Целта е да се подобри природозащитното състояние на дивата коза и кафявата мечка.

До момента са монтирани 4 сензора на контролни точки в Парков участък „Вихрен”, който е най-урбанизираната и най-достъпната част на планината за потенциални бракониери. Във Вихренския дял се намира и най-добрата популация на дива коза (Rupicapra rupicapra) на целия Балкански полуостров. В дирекцията операторите имат достъп до информацията в реално време, като при необходимост могат да преслушат запис от настъпило събитие. Към системата работи и WEB приложение, чрез което всички параметри от системата стават достъпни за служителите на парка чрез интернет. То дава възможност за анализ на информацията от регистрираните събития, както и определяне на местата им според различни критерии. Приложението предоставя наличната информация както в цифров, така и в графичен вид, за да бъде максимално полезно и лесно за работа.

Предстои монтираните сензори да бъдат адаптирани за работа в реални условия. Те ще различават с какво огнестрелно оръжие е произведен изстрелът или вида на пиротехниката, която е използвана. През следващата година данните от системата ще бъдат обобщени и анализирани за изготвяне на прогноза в помощ на борбата с бракониерството на територията на парка и възможности за противодействие.

Коментари

Задължително поле