С национален научен форум в Стопанска академия честваха 80 г. преподаване по застраховане и социално дело

Отбелязана бе и 70-годишнината от създаването на специалността

Национална кръгла маса на тема „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховането и социалното дело” се проведе в Стопанската академия „Д.А.Цеанов“ в Свищов. Форумът беше организиран от катедра „Застраховане и социално дело”. Съорганизатори на събитието бяха Асоциацията на българските застрахователи; Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване; Асоциацията на застрахователните брокери в България; Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. Националната кръгла маса беше официално открита в аудитория „Академик Иван Стефанов”.

sa-1Проявата стартира с доклад на проф. д. ик. н. Нено Павлов като бивш ръководител на катедрата-организатор. Проф. Павлов направи задълбочен исторически очерк на развитието на специалността и едноименната катедра „Застраховане и социално дело”.

Той отбеляза заслугите и приноса на първия ректор на Стопанска академия, проф. д-р Димитър Бъров, посоченото в завещанието на дарителя Димитър Ценов „… да се изучават науките по застрахователно дело…”, да се осъществи.

Проф. Павлов отбеляза, че през далечната 1938 година, видният български учен академик Иван Стефанов поставя началото на академичното преподаване по „Застраховане” с лекциите си по учебната дисциплина „Общо учение за застраховането”, водени пред студентите от първия випуск на Академията, в трети курс на тяхното обучение. Десет години по-късно, през учебната 1948-1949 г., единствено на свищовската академия, съобразно с изградените традиции, се дава възможност да развива специалност „Застрахователно дело”, която в последствие разширява своя обхват и понастоящем е „Застраховане и социално дело”.

За свой асистент академик Стефанов избира Велеслав Гаврийски, който в последствие става и пръв ръководител на катедра „Застрахователно дело”, създадена на 31.01.1950 г. Проф. д-р Велеслав Гаврийски е немски възпитаник, отличаващ се с феноменална памет и перфектно владеене на три чужди езика. Той поставя основите на първата в България застрахователна катедра.

В края на своето изказване проф. Павлов припомни и за друга значима личност от първостроителите – проф. д-р Иван Кацаров. Завършил Виенския университет, като отличник на випуска, той поставя основите на академичното преподаване на актюерската наука. Негова е заслугата специалността да разшири своя кръгозор и да се превърне в „Застраховане и социално дело”.

Настоящият ръководител на катедрата доц. д-р Румен Ерусалимов пък подчерта, че освен четиримата колоси, за които говори проф. Павлов, катедра „Застраховане и социално дело” е дала на Стопанска академия двама ректори и четирима зам.-ректори, след което очерта съвременното състояние на специалността и на едноименната катедра. Той сподели, че към настоящия момент катедрата се състои от 10 преподаватели – 4 доценти, 4 главни асистенти и 2 асистенти. „Горд съм да отбележа, че всеки от тях притежава ОНС „доктор”, заяви ръководителят на катедрата. В последвалата характеристика на специалност „Застраховане и социално дело”, доц. Ерусалимов изтъкна, че освен в ОКС „бакалавър”, катедрата развива и три магистърски програми – „Застраховане”, „Социален мениджмънт” и „Здравен мениджмънт”.

Той сподели, че в акредитираната докторска програма се обучават не само завършилите специалността магистри, но и специалисти от застрахователната и осигурителната практика. „Няма застрахователно или пенсионно осигурително дружество в България или институция като НОИ, НАП и НЗОК, в които да не работи поне един възпитаник на специалност „Застраховане и социално дело”, заяви доц. Ерусалимов.

По думите му, често ръководният екип на тези организации е съставен от възпитаници на специалността. Говорейки за предоставянето от катедрата на професионално и следдипломно обучение за работещи в сферата на застраховането и социалнозащитните дейности, доц. Ерусалимов припомни, че в последните две години в Стопанска академия се провежда уникално за страната обучение на кадрите на най-голямото застрахователно дружество, опериращо на българския пазар.

Вече 60 служители на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ са преминали курс на обучение и предстои дипломирането на четвъртия випуск на съвместния проект „Булстрад Академия”. В своето изложение ръководителят на катедрата посочи и примери, в които бизнесът подпомага обучението на младите застрахователи и осигурители в Свищов чрез провеждане на майсторски класове, осигуряване на стипендии и предоставяне на възможност за професионални стажове.

Коментари

Задължително поле