Тероризмът е заплаха за всяка страна

Форумът прие препоръки за работата на журналистите по тази тематика

Те са отворени за обсъждане във всички страни

Международният тероризъм е реална опасност за съвременното общество. Събитията показаха, че потенциална мишена може да стане всяка страна. Това се казва в декларация на участниците в ХIII-та международна конференция на тема “Тероризъм и електронни медии”. В документа се посочва, че идеолозите на това зловещо явление са разработили ефективни механизми за въздействие върху общественото мнение в различите страни чрез средствата за масова информация, особено като се използват възможностите на мултимедийните среди и интернет.

Участниците в конференцията са единодушни, че в тази ситуация главната задача на творците от международната журналистическа общност е да намерят интелектуални подходи за противодействие на идеологията на тероризма. На конференцията бе обсъдена инициативата на Международната академия по телевизия и радио (IATR) за разработване на препоръки към репортерите, които разработват тази тематика. Те се свеждат до това да съдействат максимално за задълбочено обсъждане на причините, пораждащи тероризъм. Освен това техните коментари не бива да разпалват вражди и ненавист по политически, религиозни и национални признаци. Не бива да се допуска и публично оправдание на действията на терористите, да се разпространяват дезинформации и неверни факти и обстоятелства. Журналистите следва да помнят, че преките телевизионни и радиопредавания може да се използват от терористите за техни цели и т.н.

Препоръките са открити за обсъждане от журналистите във всички държави по света, става ясно още от заключителната декларация.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България