Туристическият информационен център в Елена премина успешно проверка за сертифициране

Общинският туристически информационен център в Елена премина успешно проверката по сертифицирането му съгласно Наредбата за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове. Проверката за съответствие на ТИЦ в Елена с минималните задължителни изисквания за достъпност, оформление, оборудване, функциониране и качество на обслужването, определени с наредбата, бе извършена на място в ОТИЦ от експертна комисия от Министерството на туризма. Комисията констатира, че Общинският туристически информационен център в Елена покрива всички задължителни изисквания. Единните стандарти за получаване на сертификат са по 112 критерии и 52 подкритерии, като 37 са задължителни и 15 препоръчителни.

Сертифицирането на ТИЦ е доброволно и се извършва с цел удостоверяване пригодността на центровете за предлагане на качествено информационно обслужване, съответстващо на съвременните изисквания на действителните и потенциалните посетители и туристи в България, гарантиране на правата и повишаване удовлетвореността на потребителите на тези услуги.

Сертифицирането налага единни стандарти и изисквания за ТИЦ, но пък носи и доста ползи, както за центъра, така и за потребителите, за общините, за администрацията на държавно ниво. Само сертифицирани от Министерството на туризма центрове се включват в Националната мрежа, която осигурява отношения на информационен обмен и партньорство от една страна, а от друга дава възможност за предоставяне на надеждна, актуална и идентична като структура и съдържание информация за посетителите във всяка дестинация в страната.

На сертифицираните ТИЦ се издава стилизирана символика, включваща сертификат със срок от пет години и табела със знака за сертифициран център – стилизирано „i“, което представлява международно признат символ за информация. Знакът е показател за качеството на услугите за посетители, предоставяни в сертифицирания туристически информационен център, само той има право да използва в наименованието си абревиатурата „ТИЦ“.

Туристическият информационен център в Елена е мястото, където се извършва информационно обслужване, реклама и популяризиране на туризма в общината. Тук гостите могат да се информират за обектите за настаняване в Еленския балкан, заведенията за хранене и развлечения, културно-историческото наследство, туристически и вело маршрути, транспортна инфраструктура , културни и спортни събития, празници.

ОТИЦ е открит през месец април 2006 година, по време на втората контактна борса „Ваканция в четири сезона в Еленския балкан“ и до 2016 г. се помещаваше в Бакаловата къща. Със средства на общината бе направен основен ремонт на първия етаж на Синдикалния дом, където днес е разположен достатъчно просторен, удобен и добре обзаведен нов туристически информационен център.

Коментари

Задължително поле