Увеличението на капитала на ББР - само за мерки срещу COVID-19

Днес, по настояване на министъра на финансите Владислав Горанов и след негов разговор с министъра на икономиката Емил Караниколов, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Българска банка за развитие“ АД, който със свое решение възложи на Управителния съвет на ББР средствата от увеличението на капитала на банката да се разходват единствено за дейностите по изпълнение на приети от правителството мерки за подпомагане на малките и средни предприятия и определени групи физически лица за справяне с икономическите последици от COVID-19, изразяващи се в издаване на портфейлни банкови гаранции към търговските банки в страната.

Решението цели да се заяви категорично и недвусмислено пред българското общество, че средствата, предоставени с Постановление на Министерския съвет за увеличаване на капитала на ББР с до 700 млн. лв. ще бъдат използвани единствено за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към търговските банки.

Коментари

Задължително поле